Datering
Maker Albert Kooyker

Zilveren model van een anker, wisselprijs van het S.K.S. skûtsjesilen te Heerenveen.

Zilveren model van een stokanker. Geplaatst in een vitrine. De bodemplaat daarvan is bekleed met wit grind. Naast het anker een zilveren plaat met inscriptie 'WISSELPRIJS / SKUTSJESILEN / aangebodem door het gemeentebestuur v. Heerenveen'. Op de buitenkant van de bodemplaat vijf metalen plaatjes met inscriptie, bevattende de namen van de winnaars van het skûtsjesilen te Terherne ('thuishaven' van de commissie Heerenveen). De teksten: '1977 Gerben van Manen H'veen / 1978 Siete Meeter Bolsward / 1979 Rienk Zwaga Stavoren / 1980 Lammert Zwaga Langweer / 1981 Gerben van Manen Heerenveen / 1982 J. Zwaga Eernewoude / 1983 J. Zwaga Eernewoude / 1984 J. v. Akker SNeek / 1985 K. v.d. Meulen Woudsend / 1986 J. reijenga Lemmer / 1987 Siete Meeter Bolsward / 1988 Jelle reyenga Lemmer / 1989 Teake v.d. Meulen Woudsend / 1990 Tjitte Brouwer Heerenveen / 1991 Teake v.d. Meulen Woudend / 1992 Tjitte Brouwer Heerenveen / 1993 Tjitte Brouwer Heerenveen / 1994 Tjitte Brouwer Heerenveen / 1995 Douwe Visser Sneek / 1996 D. Visser Sneek / 1997 Tjitte Brouwer Heerenveen'.
Albert Kooyker is werkzaam bij de zilversmederij Klavertje Vier aan de Singel te Sneek. Hij is meester sinds 1974.
Het model van het anker deed van 1977 tot 1997 dienst als wisselprijs voor de winnaars van het skûtsjesilen te Terherne, aldaar georganiseerd door de commissie Heerenveen. In het kader van het streven van de SKS zo weinig mogelijk plaatselijke prijzen te handhaven is besloten ook de prijs van Heerenveen op te heffen.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1998, p. 36

Identificatie
Titel
Zilveren model van een anker, wisselprijs van het S.K.S. skûtsjesilen te Heerenveen.
Objectnummer
FSM-1998-238
Objecttype
 • Modellen
  1. Een nabootsing op kleine schaal van een object, vaak bedoeld als leer- en illustratiemateriaal. 2. Vormvoorbeeld om te kopiëren of als bron van inspiratie, bijvoorbeeld een ontwerptekening in een modellen- of voorbeeldboek. 3. Twee- of driedimensionale weergave op schaal van een te vervaardigen object, gemaakt door een kunstenaar ten behoeve van zijn opdrachtgever. (Religieus Erfgoedthesaurus)Weergaven of kopieën van een object die groter of kleiner zijn dan de feitelijke grootte van het weer te geven object, en waar bij de vervaardiging de exacte onderlinge verhoudingen zijn gehandhaafd. Een schaalmodel is meestal kleiner dan het origineel en wordt gebruikt ter illustratie van het object, als speelgoed of verzamelobject, of als hulpmiddel bij het construeren van het object op volledige grootte. Schaalmodellen kunnen één- of tweedimensionaal zijn. Schaalmodellen worden meestal vervaardigd op basis van een standaardschaal voor het betreffende product. Zo bestaat voor modeltreinen de populaire H0-schaal (schaal 1:87), voor scheepsmodellen is een schaal van 1:500 gangbaar en bij meubilair voor een poppenhuis een schaal van 1:12. (AAT)
 • Zeilprijzen
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000016036
Over
Onderwerpen
 • Ankers
  Toestel om een schip aan de bodem van een vaarwater vast te leggen.
 • Skûtsjesilen
 • Skûtsjes
  Oorspronkelijk kleine Friese tjalken met een lengte tot circa 12 meter. De naam wordt tegenwoordig ook gegeven aan grote vrachttjalken die jaarlijks deelnemen aan het skûtsjesilen. (MARDOC)Zeilend, stalen kanaalscheepje met ronde vormen en kromme steven, sterk naar binnenvallend boeisel op voor- en achterschip, breed berghout met stuiten, gaffeltuig met de fok op een botteloef, uitgerust met een zogenaamde onderstijker voorzien van een wegerij, diepverzonken roef. Bij lengtes van 12 tot ruim 14 meter vaak rond de 3,3 meter breed. De grotere maten tot ca. 18 x 4,2 m. De holte bedroeg over het algemeen niet meer dan 1,2 meter. (De Binnenvaart)
Werk
Breedte
18.0 cm
Hoogte
20.0 cm
Lengte
25.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Albert Kooyker
Datering
Materiaal
 • Zilver
  Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
 • Messing
  Legering van koper en zink, z.g. geelkoper. Hiervan werden talloze voorwerpen gegoten, zoals kronen, lezenaars, koorhekken of onderdelen daarvan. Men noemde dit geelgieterswerk. (Haslinghuis)
 • Metaal
  Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)
 • Glas
  Glas is de verzamelnaam voor hard, doorzichtig, niet kristallijn materiaal, bereid uit gesmolten zand, kalk en soda (natriumcarbonaat) of potas (kaliumcarbonaat). Met 'niet kristallijn' wordt bedoeld dat glas een gestolde vloeistof is.
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden