Datering
Maker Yvo Theodorus van Erp

Y.Th. van Erp, Leeuwarden - Houten kistje met zilverbeslag.

Houten kistje versierd met inlegwerk en zilveren beslag. Benen pootjes. Houten binnenvakjes. Op het deksel een gecontourneerde zilveren plaquette met inscriptie. Inscriptie: 'Aan Mejufvr. Martha Bouma / Wed: G.B. Bouma / Uit erkentenis van H. van Wijk Pzn. en echtgenoot / wegens de aan hun betoonde / belangstelling en recommandatie / Leeuwarden 12 mei 1892'.
Yvo Theodorus van Erp. Geboren te Leeuwarden in 1824. In 1851 goud- en zilversmid te Leeuwarden. Hij hield het bedrijf tot 1908. Overleden te Leeuwarden in 1911.

Identificatie
Titel
Y.Th. van Erp, Leeuwarden - Houten kistje met zilverbeslag.
Objectnummer
FSM-1989-962
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000006820
Werk
Breedte
8.5 cm
Hoogte
8.5 cm
Lengte
11.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Yvo Theodorus van Erp
Datering
Materiaal
  • Hout
    Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
  • Zilver
    Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA