Datering
Maker S.O. Roosjen

Hindelooper dracht

Brief, in pen en bruine inkt, behorende bij de 5 aquarellen en de twee beschrijvingen met betrekking tot de Hindelooper dracht door Hendrik Lap. De brief is gericht aan de opdrachtgever van deze reeks kostuumvoorstellingen, dr L.J.F. Janssen te Leiden. De brief dateert van 6 september 1849 en is ondertekend door S.O. Roosjen en N.D. Kroese.

Identificatie
Titel
Hindelooper dracht
Objectnummer
021989
Objectcategorie
Tekenkunst
Objecttype
 • manuscript
  1. Met de hand geschreven boekwerk zoals deze werden vervaardigd tot aan de boekdrukkunst halverwege de vijftiende eeuw. Ook na de uitvinding van de boekdrukkunst werden nog boeken met de hand geschreven. 2. Met de hand ingeschreven schriften of zelf vervaardigde boekwerken. Voor met de hand ingeschreven voorgedrukte boekwerken waaringegevens worden aangetekend, zie register. Als NT onder ’boek’ staan de werken die als handschrift en/of gedrukt werk kunnen worden aangetroffen in kerken en kloosters. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-94
Over
Onderwerpen
 • Klederdracht
  Met klederdracht of streekdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen wordt of werd door een groot deel van de bevolking. Deze kleding maakt deel uit van de streekgebonden folklore en de geschiedenis ervan wordt vaak gedocumenteerd in volkenkundige en streekmusea. Klederdrachten worden in sommige streken nog in ere gehouden, in het bijzonder tijdens feestdagen en bijzondere ceremonies zoals oogstdankfeesten, oktoberfeesten, schuttersfeesten, optochten en folkloristische dansvoorstellingen. (Wikipedia)
 • Brief
  Algemene benaming voor een verzameling vellen perkament, vellen papier of soortgelijk materiaal, die blanco, beschreven of bedrukt zijn en die aan elkaar zijn geregen of gebonden tot het boeklichaam dat al dan niet is gebonden in een boekband.
Werk
Breedte
16.9 cm
Hoogte
21.1 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. S.O. Roosjen (vervaardiger)
 2. N.D. Kroese ()
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 9 december 1993
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Hindeloopen
 • Den Haag
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch , d/Arch , d/Arch

Trefwoorden