Datering
Maker Valentijn Bing

Provincie Overijssel.

Klederdrachtprent.

Gedetailleerde beschrijving

Klederdrachtprent. Samenstelling van 5 afzonderlijke voorstellingen die niet genummerd zijn.; [1] Linksboven kop en schouders van een vrouw, op de rechter zij gezien. De vrouw draagt een hals- of omslagdoek en een kap die onder de kin vastgebonden is.; [2] Middenboven een half-figuur van een vrouw, van voren gezien. De vrouw draagt een rok of schort en een jakje met vierkante halsopening waaronder een lijfje. Op het hoofd draagt de vrouw een kap met een oorijzer.; [3] Rechtsboven een muil of slipper.; [4] Rechtsmidden kop en schouders van een vrouw, op de rug gezien. De vrouw draagt een kap met afhangende linten.; [5] Onder twee vrouwen bij een hek in een landschap, hele figuren. De linker vrouw schuin van achteren op de rechter zij gezien, de rechter vrouw van voren gezien. Rechts op de achtergrond water met een open boot en op de achtergrond een oever met een boerderij. De linker vrouw is gekleed in een rok, jak en schort, een halsdoekje rond de nek en een ondermuts met oorijzer op het hoofd. De rechter vrouw draagt hetzelfde als de linker vrouw.; Titel: m.o. in de marge.; Imp.: in de marge: l.o.: V. Bing & Braet von Uberfeldt del.; r.o.: Lith. van R. de Vries Jr.; m.o.: Uitgegeven door Frans Buffa & Zonen te Amsterdam.; m.b.: XXVI.

Identificatie
Titel
Provincie Overijssel.
Objectnummer
008403-07
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • steendruk
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-8562
Over
Onderwerpen
 • Klederdracht
  Met klederdracht of streekdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen wordt of werd door een groot deel van de bevolking. Deze kleding maakt deel uit van de streekgebonden folklore en de geschiedenis ervan wordt vaak gedocumenteerd in volkenkundige en streekmusea. Klederdrachten worden in sommige streken nog in ere gehouden, in het bijzonder tijdens feestdagen en bijzondere ceremonies zoals oogstdankfeesten, oktoberfeesten, schuttersfeesten, optochten en folkloristische dansvoorstellingen. (Wikipedia)
Werk
Breedte
43.0 cm
Hoogte
58.4 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Valentijn Bing (vervaardiger)
 2. Jan Braet von Uberfeldt ()
 3. Ruurt de Vries ()
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
 • inkt
  Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • Lithografie (techniek)
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 9 juni 1966
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Overijssel
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch , Picturae

, –

Trefwoorden