Datering
Maker Valentijn Bing

Provincie Overijssel, Zalk, Wilsem, IJsselmuiden enz.

De beschrijving in de 'Nederlandsche kleederdragten' zegt het volgende: Voorstelling der Botermarkt te KAMPEN, Provincie Overijssel. De daarop zich bevindende personen behooren tot den boerenstand van verschillende omliggende gemeenten. De zittende vrouw is in hare dagelijksche kleeding afgebeeld. Over den gekleurden katoenen of damasten borstrok worden van halfweg den bovenarm tot aan den elleboog morsmouwen gedragen; terwijl een chitsen kroplap de geheele borst en rug bedekt en met roode banden om het lijf is vastgestrikt. Hierover draagt men een' rooden katoe¬nen doek, los om den hals geknoopt, het geplooide kanten boordseltje van het hemd zigtbaar latende; voorts een' digtgeplooiden donkeren wollen rok, en een dergelijk voor¬schoot met gekleurd stuk; de eng aan het hoofd sluitende ondermuts is van gebloemd chits, eigenaardig omzet met digtgeplooide kant, zoodat op de hoogte van het oog eene punt sterk vooruit steekt; hierover wordt het smalle zilveren of blikken hoofdijzer gedragen, aan het benedeneinde van kleine gouden of koperen krulletjes voorzien. Over deze kleeding doet men het lakensche jak aan, hetwelk onder de borst is toe¬gehaakt, en de bovenpunten met een lint over den halsdoek vastgestrikt; eene eng sluitende muts wordt alsdan over de reeds gemelde ondermuts gedragen, zoo als de vrouw aan hare linkerzijde staande vertoont. De achter haar geplaatste vrouw laat deze kleeding van de rugzijde zien. Het van den aanschouwer afgekeerde meisje is in hare werkkleeding voorgesteld. Over den kroplap is een wit of gekleurd doekje gespeld, en over de met het hoofdijzer versierde zwarte gevulde ondermuts wordt de neepjesmuts of kornet gedragen; ook behoort, als zondagskleeding, hierbij het laag uitgesneden gebloemde katoenen jak. Het boerinnetje, aan hare regterzijde staande, is meer burgerlijk gekleed, zoo als bij de jongere meisjes veel het gebruik is.

Gedetailleerde beschrijving

Klederdrachtprent. Voorstelling van vier vrouwen, deels met marktwaar, onder bomen. Links voor een zittende vrouw, schuin van voren op de linker zij gezien, met links naast haar twee tonnen en een mand. Rechts van haar staan drie vrouwen, de voorste op de rug gezien met een mand onder de rechter arm, de twee vrouwen achter haar van voren gezien. Op de achtergrond zijn links een man en vrouw voorgesteld en verder nog een aantal mensen en op de achtergrond een huis.; De zittende vrouw is gekleed in een rok, schort, lijfje, halsdoek en op het hoofd een kap met oorijzer. De vrouw op de rug gezien draagt een rok, schort, lijfje, een korter lijfje zonder mouwen tot borsthoogte, een halsdoek en een een oorijzer en zwarte kap die onder de kin is samengebonden. De linker van de staande vrouwen draagt een rok, schort, lijfje en jkaje, een halsdoek en een kap met oorijzer. De rechter staande vrouw draagt een japon, schort, halsdoek, geplooid kraagje en een oorijzer met een kap die onder de kin sluit.; Titel: m.o. in de marge.; Imp.: in de marge: l.o.: V. Bing & Braet von Uberfeldt del.; r.o.: Lith. van R. de Vries Jr.; m.o.: Uitgegeven door Frans Buffa & Zonen te Amsterdam.; m.b.: IX.

Identificatie
Titel
Provincie Overijssel, Zalk, Wilsem, IJsselmuiden enz.
Objectnummer
008403-13
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • lithografie (prent)
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Over
Onderwerpen
 • klederdracht
  Met klederdracht of streekdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen wordt of werd door een groot deel van de bevolking. Deze kleding maakt deel uit van de streekgebonden folklore en de geschiedenis ervan wordt vaak gedocumenteerd in volkenkundige en streekmusea. Klederdrachten worden in sommige streken nog in ere gehouden, in het bijzonder tijdens feestdagen en bijzondere ceremonies zoals oogstdankfeesten, oktoberfeesten, schuttersfeesten, optochten en folkloristische dansvoorstellingen. (Wikipedia)
Werk
Breedte
26.8 cm
Hoogte
34.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Valentijn Bing (vervaardiger)
 2. Jan Braet von Uberfeldt ()
 3. Ruurt de Vries ()
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • lithografie (techniek)
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 9 juni 1966
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Overijssel
 • IJsselmuiden
 • Wilsum
 • Zalk
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , d/Arch
schilder, tekenaar, tekenleraar, lithograaf

Valentijn Bing

Amsterdam (stad), 22 april 1812 – Nieuwpoort (Zuid-Holland), 28 januari 1895
Lees meer
RKD

Trefwoorden