Datering
Vervaardiger Valentijn Bing

Provincie Overijssel, Zalk, Wilsem, IJsselmuiden enz.

De beschrijving in de 'Nederlandsche kleederdragten' zegt het volgende: Voorstelling der Botermarkt te KAMPEN, Provincie Overijssel. De daarop zich bevindende personen behooren tot den boerenstand van verschillende omliggende gemeenten. De zittende vrouw is in hare dagelijksche kleeding afgebeeld. Over den gekleurden katoenen of damasten borstrok worden van halfweg den bovenarm tot aan den elleboog morsmouwen gedragen; terwijl een chitsen kroplap de geheele borst en rug bedekt en met roode banden om het lijf is vastgestrikt. Hierover draagt men een' rooden katoe¬nen doek, los om den hals geknoopt, het geplooide kanten boordseltje van het hemd zigtbaar latende; voorts een' digtgeplooiden donkeren wollen rok, en een dergelijk voor¬schoot met gekleurd stuk; de eng aan het hoofd sluitende ondermuts is van gebloemd chits, eigenaardig omzet met digtgeplooide kant, zoodat op de hoogte van het oog eene punt sterk vooruit steekt; hierover wordt het smalle zilveren of blikken hoofdijzer gedragen, aan het benedeneinde van kleine gouden of koperen krulletjes voorzien. Over deze kleeding doet men het lakensche jak aan, hetwelk onder de borst is toe¬gehaakt, en de bovenpunten met een lint over den halsdoek vastgestrikt; eene eng sluitende muts wordt alsdan over de reeds gemelde ondermuts gedragen, zoo als de vrouw aan hare linkerzijde staande vertoont. De achter haar geplaatste vrouw laat deze kleeding van de rugzijde zien. Het van den aanschouwer afgekeerde meisje is in hare werkkleeding voorgesteld. Over den kroplap is een wit of gekleurd doekje gespeld, en over de met het hoofdijzer versierde zwarte gevulde ondermuts wordt de neepjesmuts of kornet gedragen; ook behoort, als zondagskleeding, hierbij het laag uitgesneden gebloemde katoenen jak. Het boerinnetje, aan hare regterzijde staande, is meer burgerlijk gekleed, zoo als bij de jongere meisjes veel het gebruik is.

Uitgebreide beschrijving

Klederdrachtprent. Voorstelling van vier vrouwen, deels met marktwaar, onder bomen. Links voor een zittende vrouw, schuin van voren op de linker zij gezien, met links naast haar twee tonnen en een mand. Rechts van haar staan drie vrouwen, de voorste op de rug gezien met een mand onder de rechter arm, de twee vrouwen achter haar van voren gezien. Op de achtergrond zijn links een man en vrouw voorgesteld en verder nog een aantal mensen en op de achtergrond een huis.; De zittende vrouw is gekleed in een rok, schort, lijfje, halsdoek en op het hoofd een kap met oorijzer. De vrouw op de rug gezien draagt een rok, schort, lijfje, een korter lijfje zonder mouwen tot borsthoogte, een halsdoek en een een oorijzer en zwarte kap die onder de kin is samengebonden. De linker van de staande vrouwen draagt een rok, schort, lijfje en jkaje, een halsdoek en een kap met oorijzer. De rechter staande vrouw draagt een japon, schort, halsdoek, geplooid kraagje en een oorijzer met een kap die onder de kin sluit.; Titel: m.o. in de marge.; Imp.: in de marge: l.o.: V. Bing & Braet von Uberfeldt del.; r.o.: Lith. van R. de Vries Jr.; m.o.: Uitgegeven door Frans Buffa & Zonen te Amsterdam.; m.b.: IX.

Identificatie
Titel
Provincie Overijssel, Zalk, Wilsem, IJsselmuiden enz.
Objectnummer
008403-13
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • lithografie (prent)
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-16029
Over
Trefwoorden
 • klederdracht
Werk
Breedte
26.8 cm
Hoogte
34.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Valentijn Bing (vervaardiger)
 2. Jan Braet von Uberfeldt
 3. Ruurt de Vries
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • lithografie (techniek)
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 9 juni 1966
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Overijssel
 • IJsselmuiden
 • Wilsum
 • Zalk
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , d/Arch
schilder, tekenaar, tekenleraar, lithograaf

Valentijn Bing

Amsterdam, 22 april 1812 – Nieuwpoort (Molenwaard), 28 januari 1895
Lees meer
RKD

Trefwoorden