Datering

Gezicht op de stad Hoorn

Gezicht op Hoorn vanaf het water

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op Hoorn vanaf het water. Op de voorgrond rechts een driemaster, naar rechts, voor de wind zeilend, schuin van voren op de stuurboordzijde gezien. Op de voorgrond links van het midden een sloep. Verder naar achteren nog enkele varende en voor anker liggende schepen. Op de ahctergrond Hoorn, met rechts van het midden de haveningang. Behalve de daken van huizen zijn vijf windmolens en vier kerk- of torengebouwen weergegeven.; Titel: m.o. in de marge. Doublure: vgl. inv.nr. 001181.

Identificatie
Titel
Gezicht op de stad Hoorn
Objectnummer
B001324
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-7824
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
 • havengezicht
  Voorstellingen met havens aan zee of in een rivier als hoofdonderwerp. (MARDOC)
 • oorlogsvaartuig
  Een oorlogsschip, ook oorlogsbodem, wordt gebruikt voor de oorlogsvoering te water. (Wikipedia)
Werk
Breedte
25.1 cm
Hoogte
17.8 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
bruikleen
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Hoorn NH
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden