Datering

De Stad Weesp het gesigt komende van de uitermeersche-Sluis. = La ville de Weesp. Prenant sa Veue du coté de ' Uitermeerse-Sluis.

Gezicht op Weesp

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op Weesp, met links voor water en rechts voor een weg langs het water. Op het water twee zeilende schepen en vier roeiboten, waarvan één bij een uitgeworpen net. Op de weg ruiters, rijtuigen en wandelaars die zich begeven in de richting van de stad. Op de achtergrond de stad, met links vijf en rechts twee windmolens en links van het midden een kerkgebouw. In de haven een afgemeerd schip. Imp. r.o. 97. Opschriften/merken: versozijde: m. stempel in zwart: COLLECTIE PROF. VAN BLOM. Toestand: randen afgesneden

Identificatie
Titel
De Stad Weesp het gesigt komende van de uitermeersche-Sluis. = La ville de Weesp. Prenant sa Veue du coté de ' Uitermeerse-Sluis.
Objectnummer
003794
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-5363
Over
Trefwoorden
 • havengezicht
  Voorstellingen met havens aan zee of in een rivier als hoofdonderwerp. (MARDOC)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
Werk
Breedte
19.7 cm
Hoogte
14.4 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Weesp
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden