Datering
Maker Hendrik de Leth

De Stad Muyden en haer Slot; van de Zee-dyk af te sien. = La Ville de Muyden, avec son Chateau qui se Regarde du Zee-dyk

Gezicht op Muiden

Gedetailleerde beschrijving

Gezicht op Muiden met linksvoor water met een aantal zeilende schepen en roeibootjes en; rechts op de voorgrond een dijk. Op de voorgrond is op deze dijk een aantal mensen aan het werk met kruiwagens. Verder wandelen mensen op de dijk en is een rijtuig te zien. Links aan het water ligt het Muiderslot temidden van bomen. Rechts van het midden ligt op de horizon de stad Muiden, met een kerk die boven de huizen uitsteekt. Uiterst rechts zijn op de horizon drie molens voorgesteld.; Titel: m.o. in de marge, als onderschrift, in twee kolommen.

Identificatie
Titel
De Stad Muyden en haer Slot; van de Zee-dyk af te sien. = La Ville de Muyden, avec son Chateau qui se Regarde du Zee-dyk
Objectnummer
003792
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • ets
  Wordt gebruikt voor de diepdruktechniek waarbij een ontwerp wordt gemaakt met een zuurbestendige stof die de metalen drukplaat beschermt. De plaat wordt blootgesteld aan zuur, dat in de plaat inbijt, zodat de delen van de metalen plaat die aan het zuur blootstaan, worden geëtst.. Gebruik 'bijten' voor het inwerken zelf (van zuren op een drukplaat ten gevolge van blootstelling). (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-14767
Over
Onderwerpen
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
 • Havengezicht
  Voorstellingen met havens aan zee of in een rivier als hoofdonderwerp. (MARDOC)
Werk
Breedte
20.1 cm
Hoogte
14.8 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Hendrik de Leth (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
 • inkt
  Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • Etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Verworven
onbekend 1952
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Muiden
 • Leiden
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

, –

Trefwoorden