Datering
Maker Dirk de Vries Lam

Gezicht op de achterzijde van het Peperhuis en de drie huizen ernaast.

Gezicht op de achterzijde van het Peperhuis en de drie huizen ernaast.

Gezicht op de achterzijde van het Peperhuis en de drie huizen ernaast. Voor de huizen enkele vrouwen en kinderen op straat. Naast het Peperhuis een groep bomen. Het geheel spiegelt zich in het water. Op de voorgrond in de gracht ligt een aantal vletten, links (van) de EH 33. Opschriften/merken: R.o. met penseel in zwart: D. de Vries Lam.

Identificatie
Titel
Gezicht op de achterzijde van het Peperhuis en de drie huizen ernaast.
Objectnummer
004379
Objectcategorie
Tekenkunst
Objecttype
 • aquarel
  Een verf die wordt verkregen door pigmenten te mengen in een waterig oplosmiddel, meestal in Arabische gom; wordt doorgaans aangebracht met een kwast. (Zuiderzeemuseum)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-5457
Over
Onderwerpen
 • Havengezicht
  Voorstellingen met havens aan zee of in een rivier als hoofdonderwerp. (MARDOC)
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Werk
Breedte
75.0 cm
Hoogte
50.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Dirk de Vries Lam (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Techniek
 • Geschilderd
  Schilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen.
Aankoop & Licentie
Verworven
legaat 1 januari 1953
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
 • Den Haag
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

, –