Datering
Maker Onbekend

Diverse lidmaatschapskaarten van de Koninklijke Vereniging "De IJSCLUB" te Leeuwarden.

Lidmaatschapskaarten. Diverse modellen allen met het opschrift: 'Koninklijke Vereniging "De IJSCLUB"' waaronder de afbeelding van een schaats waarin: 'IJS-CLUB'; 36 exemplaren, geel en wit karton zonder aanvullende opschriften; 1 exemplaar, blauw karton, aanvullend opschrift: 'Bewijs van lidmaatschap / tevens bewijs van toegang voor lid of één der huisgenoten / no. 117 / 1974 1975 (doorgehaald)'; 1 exemplaar, blauw karton, met aanvullend opschrift: '1972-1973 (doorgehaald) 1975 1976 / Kinderkaart / voor huisgenoten of gezinsleden van een lid / no 1083'; 10 exemplaren, wit karton, met aanvullend opschrift: '1976-1977 / Doorlopende kaart'; 41 exemplaren, geel karton, met aanvullend opschrift: '1976-1977 / Kinderkaart / leeftijd tot en met 12 jaar'

Identificatie
Titel
Diverse lidmaatschapskaarten van de Koninklijke Vereniging "De IJSCLUB" te Leeuwarden.
Objectnummer
FSM-2011-154
Objecttype
  • Lidmaatschapskaarten
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000022142
Over
Onderwerpen
  • Schaatsclubs
  • Leeuwarden
Vervaardiging
Maker
  1. Onbekend
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA