Datering
Maker N. Miedema

Hardrijderijlijst van de Koninklijke IJsclub te Leeuwarden uit 1925.

Hardrijderijlijst. Drukwerk. De lijst bevat de namen van de deelnemers aan een hardrijderij voor koppels van mannen en vrouwen, georganiseerd door de Koninklijke Vereeniging De IJsclub te Leeuwarden op 8 december 1925. Koptekst: 'Koninklijke Vereeniging 'De IJsclub' te Leeuwarden / Eerelid: H.M. De Koningin / Dindsdag 8 December 1925 / Hardrijderij van leden met Dames (Amateurs) / in twee klassen op de korte baan / Klasse I: leeftijd tot en met 30 jaar - Klasse II: leeftijd boven 30 jaar / Prijzen der Club: luxe - voorwerpen / H.M. De Koning heeft uitgeloofd voor den winnares in iedere klasse een Groote Zilveren Medaille / De Vereeniging van Vreemdelingenverkeer alhier heeft uitgeloofd voor / de winares in iedere klasse de zilveren Plaquette der Vereeniging / Aanvang 11 uur'. Deelnemers: Klasse I (t/m 30 jaar) :IJ. Schuitemaker (Leeuwarden) en Sevenster (Wassenaar), H. Rolingh (Leeuwarden) en L. Covers (Leeuwarden), Th. Fransen (leeuwarden) en Anni v.d. Hof (Leeuwarden), L. Steinvoorte (Leeuwarden) en T. Annema (Leeuwarden), L. Bosman (Leeuwarden) en Landstra (Leeuwarden), S. Vermeulen (Leeuwarden) en A. Peletier (Leeuwarden), F. Hiemstra (Vrouwbuurstermolen) en B. Bouma (Vrouwbuustermolen), H. Bekius (Leeuwarden) en A. Zondervan (Leeuwarden), J.R. Rentenaar (Leeuwarden) en R. Rentenaar (Leeuwarden), W. Covers (Leeuwarden) en M. Voss (Leeuwarden), J.J. Draaisma (Leeuwarden). Klasse II (boven de 30): D. Bosman (Leeuwarden) en mevr. Haven (Leeuwarden), C.P. Dames (Leeuwarden) en N. Dames (Leeuwarden), B. Kuperus (Leeuwarden) en A. Deelstra (Leeuwarden), A. Bakker (Leeuwarden) en P. Bakker (Leeuwarden), J.E. Steinvoorte (Leeuwarden) en H. van der Zee (Leeuwarden), T.J. Swart (Leeuwarden) en W. Swart-Postma (Leeuwarden), B.P. Bouma (Stiens) en J. Boelstra-Kalma (Stiens), F. Anthonides (Leeuwarden) en mevr. Jaarsma-v.d. Berg (Leeuwarden), Th. Panbakker (Leeuwarden) en Panbakker (Leeuwarden), M. Kuipers (Leeuwarden) en J. Rienks (Leeuwarden), G. Sannes (Leeuwarden) en mevr. Boersma (Leeuwarden), H.C. Simmer (Leeuwarden) en J. Posthuma (Leeuwarden), M. Hepkema (Leeuwarden) en W. Bakker (Leeuwarden).
Het verslag van de wedstrijd en het wedstrijdnr. 13 van M.E. Hepkema worden bewaard in het Archief LADEN.
De lijst is afkomstig uit de boedel van Jacob Tjebbo Minderts Hepkema, overleden op 30 juni 1994 te Leeuwarden. Hij was de zoon van Mr. Mindert Evert Hepkema, oprichter en voorzitter van de Vereeniging De Friesche Elf Steden. M.E. Hepkema staat op de ijst genoteerd als nr. 13 in de tweede klasse. Hij schaatste met Mej. W. (Winny) Bakker. Zij behaalden de tweede prijs: een tinnen flapkan. Deze behoort ook tot de museumcollectie: inv.nr. 1994-324.
De Leeuwarder stadsgracht achter de herberg De Gouden Bal was de traditionele plaats voor schaatswedstrijden, die er vanarf 1850 werden georganiseerd door de in dat jaar opgerichte IJsclub, die later het predikaat Koninklijke ontving. Toen deze club in 1888 een nieuwe ijsbaan achter de Blekerstraat in gebruik nam, werd er in 1889 de Nieuwe Leeuwarder IJsclub opgericht om de traditie van schaatswedstrijden op de stadsgracht in ere te houden. In de 20ste eeuw werd het steeds moeilijker schaatswedstrijden te irganiseren omdat de temperatuur van het rioolwater van het Diaconessenhuis en van het koelwater van de P.E.B.-centrale er de oorzaak van waren dat de stadsgracht nog slechts in zeer strenge winters dichtvroor.
literatuur: - 'Ontmanteling van het bolwerk der Hepkema's' in: Leeuwarder Courant 29 aug. 1994, p. 11. - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1989, p. 27 - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1994, p. 28-29

Identificatie
Titel
Hardrijderijlijst van de Koninklijke IJsclub te Leeuwarden uit 1925.
Objectnummer
FSM-1994-378
Objecttype
  • Hardrijderijlijsten
  • Naamlijsten
    Lijst van namen en bijbehorende jaartallen, gecalligrafeerd op papier of perkament. De namen kunnen van functionarissen zijn of van religieuzen, zoals prioren, kloosterlingen, notabelen, gestorvenen, diakens, predikanten. Vaak wordt de naamlijst benoemd naar degenen die genoteerd staan: predikantenlijst, priorenlijst.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000008690
Over
Onderwerpen
  • Schaatsclubs
  • Leeuwarden
Werk
Breedte
19.0 cm
Hoogte
31.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. N. Miedema
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA