Datering
Maker fa. H. Adama

Insigne aan een stofknoop van de Koninklijke IJsclub te Leeuwarden.

Insigne. Zilveren schaats, gehangen aan een geel-blauwe knoop.
Het insigne draagt het meesterteken van Martinus Johannes Nolet (1850-1927). Deze had in 1873 de zaak overgenomen van zijn schoonvader Hendrik Adama (1817-1882). de naam van de firma bleef H. Adama.
De insignes werden uitgereikt aan leden van de Koninklijke IJsclub te Leeuwarden, die bij een bezoek aan de ijsbaan aan de Blekerstraat te Leeuwarden dit insigne duidelijk zichtbaar meosten dragen. het is niet bekend of dit insigne voor vrouwen was of dat dit de voorloper was van het insigne met de zilveren schaats.
De Leeuwarder stadsgracht achter de herberg De Gouden Bal was de traditionele plaats voor schaatswedstrijden, die er vanaf 1850 werden georganiseerd door de in dat jaar opgerichte IJsclub, die later het predikaat Koninklijke ontving

Identificatie
Titel
Insigne aan een stofknoop van de Koninklijke IJsclub te Leeuwarden.
Objectnummer
FSM-1990-081
Objecttype
 • Insignes
  Algemene term voor een onderscheidingsteken dat wordt opgespeld. Het is een materiële herinnering aan een gebeurtenis of draagteken dat rang, aanzien of verbondenheid aanduidt met een georganiseerde entiteit.Het kan tevens een afbeelding zijn van een groter object. Zo kan een profaan insigne verwijzen naar een korps van de strijdkrachten en een religieus insigne naar een vereniging, broederschap, een devotiebeeld of bedevaartsoord.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000017181
Over
Onderwerpen
 • Schaatsclubs
 • Leeuwarden
Werk
Hoogte
3.5 cm
Lengte
4.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. fa. H. Adama
 2. Martinus Johannes Nolet
Datering
Materiaal
 • Zilver
  Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
 • Metaal
  Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden