Datering
Maker Klaas Smit

Scheepsmodel van een baggermolen.

Scheepsmodel van een baggermolen. De romp is rechthoekig van vorm. Langs de gehele romp een stootrand. Het model van voor naar achter: Op het voorschip de takelbok voor de baggerarm. Met de bok kan de baggerarm dieper of minder diep in het water worden gelaten. De bok wordt bediend met twee draaihendels. De baggerarm loopt van voor naar achter schuin omhoog. over de arm loopt een ketting van baggeremmers. De emmers zijn halfrond van vorm. op het middenschip bereikt de baggerarm zijn hoogste punt. Daar is ook ook de aandrijving van de arm. Via tandwielen en een aandrijfsnaar vanuit het ketelhuis op het achterschip wordt de ketting met de baggeremmers in beweging gebracht. In de toren op het middenschip is ook de plaats waar de emmers gelost worden. Via twee losgoten kan de bagger in dekschuiten gelaten worden. De losgaten hangen in twee takelmasten, zodat de hoogte van de goten veranderd kan worden. De beide takelmasten zijn bevestigd aan de toren op het middenschip. Aan een derde mast aan de toren zijn de seinen bevestigd: twee ballen en een blauwe vlag. Het ketelhuis op het achterschip is voorzien van een verticale ketel die uit het dak steekt. Op de ketel een schoorsteen. Aan bakboord is in het dekhuis een deur en aan stuurboord twee schuifluiken. Het gehele dek is voorzien van reling. Op het dek voorts vier dubbele bolders en vijf lierkasten waarmee de ankers worden opgedraaid. aan beide zijden zijn aan de opbouw slangen bevestigd waarmee het dek schoongespoten kan worden. Kleuren Het onderwaterschip is zwart. Het dek en de opbouw daarop zijn grijs gespoten. Slechts hier en daar zijn op de opbouw enkele onderdelen zwart geverfd: de rollen op de baggerarm, de hendels op de bok en de lieren, de haspels van de slangen en de schoorsteen van de stoommachine. Accessoires Bij het model hoort een stander van ongeverfd hout.
Het model van de baggermolen is gemaakt naar tekening van de stoom-baggermolen Rival van de firma Dikkerboom en sybrandy te Heerenveen. Deze baggermolen werd in 1933 gebouwd op de scheepswerf De Hollandsche IJssel te Oudewater. De tekeningen van de baggermolen, die bewaard zijn gebleven bij het baggerbedrijf te Heerenveen, zijn in 1990 geschonken aan het Fries Scheepvaart Museum en zijn genummerd 1990-458 t/m 1990-487. Deze tekeningen zijn gebruikt bij de bouw van het model.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1995, p. 24

Identificatie
Titel
Scheepsmodel van een baggermolen.
Objectnummer
FSM-1995-151
Objecttype
  • Scheepsmodellen
    Nabootsing van een vaartuig op klein formaat. (Encyclo.nl)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000014019
Over
Onderwerpen
  • Baggerbedrijven
Werk
Breedte
19.0 cm
Hoogte
35.0 cm
Lengte
53.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Klaas Smit
Datering
Materiaal
  • Metaal
    Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA