Datering
Maker Gerrit Ooms

Scheepsmodel van een laser.

Scheepsmodel van een laser. Blokmodel. Schaal 1:30. Rondhouten en tuigage Het model heeft één metalen mast. De mast is niet gestaagd. Het is een steekmast die wordt gestoken in een buis op het voorschip. Aan de mast wordt één zeil gevoerd: een grootzeil in de vorm van een grootzeil (torentuig). Het voorlijk is om de mast geregen. Het onderlijk is los aan de giek bevestigd (alleen aan de achterkant vastgezet). De giek is van metaal en scharniert aan de mastkoker. Aan de giek een halstalie die is vastgezet aan de voet van de mastkoker. De grootschoot loopt door twee ringen aan de giek en een blok over een overloop (van touw dat in lengte verstelbaar is) op het achterschip. Het midzwaard wordt bediend met een midswaardval die loopt via een blok op de voorsteven en is vastgemaakt aan de mastkoker. In het zeil het nummer H1414. Geen windvaan. Het blok is niet voorzien van lopende schijven. De romp. Rondspant. Scherpe voorsteven. Rechte spiegel, die loodrecht op het water staat. Geen kiel: midzwaard. Het model van voor naar achter. Direct achter de voorsteven een metalen blok met schijf waardoor de midzwaardval loopt. Daarachter de mastkoker (buis). Achter de mast een kleine cockpit met daarin de zwaardkast. Op het achterdek twee ringen waaraan de overloop is vastgemaakt. Het roer hangt aan de spiegel. Het onderste deel van het roer is van metaal en scharniert in het bovenste deel. Aan de helmstok is een metalen joystick gemaakt. Kleuren: De romp is groen. De dekken en de cockpit zijn wit. De rondhouten zijn van metaal en ongeverfd. Het midzwaard is gelakt. Het roer is bruin en metaalkleurig. Accessoires: tijdelijke stander.
De laser is ontworpen door Bruce Kirby in 1969. In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw verspreidde de klasse zich over de wereld in een ongekend tempo. De laser is een simpele, uitgekiende eenmansboot en blinkt uit door zijn eenvoud: een minimum aan onderdelen, allemaal zorgvuldig ontworpen voor hun specifieke taak. Het is een zeer strikte eenheidsklasse. Je mag niets veranderen, maar door de zeer eenvoudige uitvoering is er ook eigenlijk niets dat je kunt veranderen. De lichte romp (57 kg) kan op het dak van een auto worden vervoerd. De mast is deelbaar. Afmetingen: lengte 4.23 m., breedte 1.37 m., diepgang 0.70 m., zeiloppervlak (grootzeil en fok) 7.06 m2. De laser met zeilnummer 1414 komt in de deelnemerslijsten van de Sneekweek niet voor. Gerrit Ooms. Geboren 23 juli 1920 te Heerenveen. Verhuisde in 1923 naar Sneek. Beroep: aannemer in de wegenbouw. In zijn vrije tijd zeilde Gerrit Ooms. Eerst in een kan, vanaf 1948 in een Zomerweeldejacht, vervolgens in een kajuitjachten, een regenboog (nr. 70). Op hogere leeftijd voer hij in een motorkruiser. De overgrootvader van Gerrit Ooms was scheepsbouwer te Hoogeveen. Die bouwde zogenaamde Hoogeveense pramen. Het eerste model dat Gerrit Ooms maakte was van zo'n Hogeveense praam. Vervolgens maakt hij modellen van een regenboog en van ronde jachten. De tekeningen van de ronde jachten haald hij uit het boek van T. Huitema over Ronde en Platbodemjachten. De secretaris van de NNWB verschafte Ooms de tekeningen van de modernere zeiljachten. Het leidde tot het idee van alle jachten die ooit aan de Sneekweek hadden mee gedaan een model te maken. Het werd een verzameling van 52 modellen (inv.nr. 1998-279 t/m 1998-230).
literatuur: - Elisabeth Spits, Wat zeilt daar? (Eemdijk, 1998), pp. 42-43 - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1998, p. 27

Identificatie
Titel
Scheepsmodel van een laser.
Objectnummer
FSM-1998-328
Objecttype
 • Scheepsmodellen
  Nabootsing van een vaartuig op klein formaat. (Encyclo.nl)
 • Modellen
  1. Een nabootsing op kleine schaal van een object, vaak bedoeld als leer- en illustratiemateriaal. 2. Vormvoorbeeld om te kopiëren of als bron van inspiratie, bijvoorbeeld een ontwerptekening in een modellen- of voorbeeldboek. 3. Twee- of driedimensionale weergave op schaal van een te vervaardigen object, gemaakt door een kunstenaar ten behoeve van zijn opdrachtgever. (Religieus Erfgoedthesaurus)Weergaven of kopieën van een object die groter of kleiner zijn dan de feitelijke grootte van het weer te geven object, en waar bij de vervaardiging de exacte onderlinge verhoudingen zijn gehandhaafd. Een schaalmodel is meestal kleiner dan het origineel en wordt gebruikt ter illustratie van het object, als speelgoed of verzamelobject, of als hulpmiddel bij het construeren van het object op volledige grootte. Schaalmodellen kunnen één- of tweedimensionaal zijn. Schaalmodellen worden meestal vervaardigd op basis van een standaardschaal voor het betreffende product. Zo bestaat voor modeltreinen de populaire H0-schaal (schaal 1:87), voor scheepsmodellen is een schaal van 1:500 gangbaar en bij meubilair voor een poppenhuis een schaal van 1:12. (AAT)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000016123
Over
Onderwerpen
 • Laserklasse
Werk
Breedte
4.3 cm
Hoogte
20.5 cm
Lengte
14.2 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Gerrit Ooms
Datering
Materiaal
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
 • Metaal
  Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)
 • Textiel
  Textiel is letterlijk 'al wat geweven is'. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord 'texere' dat weven betekent. (Wikipedia)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden