Datering
Maker Gerrit Ooms

Scheepsmodel van een laser 2.

Scheepsmodel van een laser 2. Blokmodel. Schaal 1:30. Rondhouten en tuigage Het model heeft één metalen mast. De mast is bevestigd in het voordek en is gestaagd (diamantverstaging) met twee metalen zijstagen en één voorstag. Aan de mast worden twee zeilen gevoerd: een grootzeil (grootzeil (torentuig)) en een fok. De fok wordt gehesen met een fokkeval die loopt door een lus aan de mast en die is belegd op een ring in de voorwand van de kuip. De hals van de fok is vastgezet op de ring op de voorsteven waar ook de voorstag aan is vastgezet. De fokkeschoten lopen door twee gatenrails (aan weerszijden van de mast) en liggen opgeschoten in de kuip. Het voorlijk van het grootzeil is geregen in een sleuf in de mast. De grootzeilval loopt door een schijf in de top van de mast en is vastgelijmd aan de mast. Het onderlijk van het grootzeil is geregen in de metalen giek . De giek is met een ring om de mast bevestigd. Aan de giek is geen halstalie gemaakt (hoort wel zo). De grootschoot loopt door twee ringen aan de giek en een ring over een overloop (van touw dat in lengte verstelbaar is) op het achterschip. De grootschoot is niet belegd. Het midzwaard is een steekzwaard dat aan een touwlus wordt opgetrokken en vastgezet. In het zeil het nummer 150000. Geen windvaan. De romp. Rondspant. Scherpe voorsteven. Rechte spiegel, die loodrecht op het water staat. Geen kiel: midzwaard. Het model van voor naar achter. Op de voorsteven een ring waaraan de voorstag en de fokkehals zijn vastgezet. Aan bakboord is in het voordek een gat gemaakt dat dient voor het opbergen van de spinnaker. Aan weerszijden van de mast twee gatenrails waardoor de fokkeschoten lopen. In de voorwand van de kuip een ring waaraan enkele vallen zijn vastgezet. Op het achterdek de overloop die is vastgezet in twee ringen. Het roer hangt aan de spiegel. Het onderste deel van het roer is van metaal en scharniert in het bovenste deel. Aan de helmstok is een metalen joystick gemaakt. Kleuren: De romp is wit. De dekken en de cockpit zijn eveneens wit. De rondhouten zijn van metaal en ongeverfd. Het midzwaard en het roer zijn metaalkleurig. Accessoires: tijdelijke stander.
De laser 2 is ontworpen door Frank Bethwaite in 1979. Het is een vergroting van de laser die in 1969 is ontworpen. Het is een tweemansboot. De romp is iets groter, maar heeft dezelfde vorm en de tuigage is uitgebreid met een fok en een spinnaker. De kuip is klein en het water kan via een zelflozer worden afgevoerd. Door het geringe vrijboord komt er snel water over. Ook deze laser is een strikte eenheidsklasse. De boten worden identiek door de fabriek afgeleverd. In Nederland heeft de laser 2 lang niet zoveel aanhangers als de laser. In zijn soort (vaurien, stern en flying junior) delft de laser 2 het onderspit. Afmetingen: lengte 4.42 m., breedte 1.42 m., diepgang 1.00 m., zeiloppervlak (grootzeil en fok) 11.52 m2. Het zeilnummer 150000 is een fictief nummer. Op dit moment (2010) ligt het hoogst uitgegeven nummer rond de 10800.
Gerrit Ooms. Geboren 23 juli 1920 te Heerenveen. Verhuisde in 1923 naar Sneek. Beroep: aannemer in de wegenbouw. In zijn vrije tijd zeilde Gerrit Ooms. Eerst in een kan, vanaf 1948 in een Zomerweeldejacht, vervolgens in een kajuitjachten, een regenboog (nr. 70). Op hogere leeftijd voer hij in een motorkruiser. De overgrootvader van Gerrit Ooms was scheepsbouwer te Hoogeveen. Die bouwde zogenaamde Hoogeveense pramen. Het eerste model dat Gerrit Ooms maakte was van zo'n Hogeveense praam. Vervolgens maakt hij modellen van een regenboog en van ronde jachten. De tekeningen van de ronde jachten haald hij uit het boek van T. Huitema over Ronde en Platbodemjachten. De secretaris van de NNWB verschafte Ooms de tekeningen van de modernere zeiljachten. Het leidde tot het idee van alle jachten die ooit aan de Sneekweek hadden mee gedaan een model te maken. Het werd een verzameling van 52 modellen (inv.nr. 1998-279 t/m 1998-230).
literatuur: - Elisabeth Spits, Wat zeilt daar? (Eemdijk, 1998), pp. 44-45 - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1998, p. 27

Identificatie
Titel
Scheepsmodel van een laser 2.
Objectnummer
FSM-1998-322
Objecttype
 • Scheepsmodellen
  Nabootsing van een vaartuig op klein formaat. (Encyclo.nl)
 • Modellen
  1. Een nabootsing op kleine schaal van een object, vaak bedoeld als leer- en illustratiemateriaal. 2. Vormvoorbeeld om te kopiëren of als bron van inspiratie, bijvoorbeeld een ontwerptekening in een modellen- of voorbeeldboek. 3. Twee- of driedimensionale weergave op schaal van een te vervaardigen object, gemaakt door een kunstenaar ten behoeve van zijn opdrachtgever. (Religieus Erfgoedthesaurus)Weergaven of kopieën van een object die groter of kleiner zijn dan de feitelijke grootte van het weer te geven object, en waar bij de vervaardiging de exacte onderlinge verhoudingen zijn gehandhaafd. Een schaalmodel is meestal kleiner dan het origineel en wordt gebruikt ter illustratie van het object, als speelgoed of verzamelobject, of als hulpmiddel bij het construeren van het object op volledige grootte. Schaalmodellen kunnen één- of tweedimensionaal zijn. Schaalmodellen worden meestal vervaardigd op basis van een standaardschaal voor het betreffende product. Zo bestaat voor modeltreinen de populaire H0-schaal (schaal 1:87), voor scheepsmodellen is een schaal van 1:500 gangbaar en bij meubilair voor een poppenhuis een schaal van 1:12. (AAT)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000016120
Over
Onderwerpen
 • Laserklasse
Werk
Breedte
4.7 cm
Hoogte
21.8 cm
Lengte
14.8 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Gerrit Ooms
Datering
Materiaal
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
 • Metaal
  Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)
 • Textiel
  Textiel is letterlijk 'al wat geweven is'. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord 'texere' dat weven betekent. (Wikipedia)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden