Datering
Maker Pieter Zeldenrust

Scheepsmodel van de houten Staverse jol met visserijnummer HI-6.

Scheepsmodel van de houten Staverse jol met visserijnummer HI 6. Op spanten gebouwd. Schaal niet bekend. Het schip heeft één mast en een kluiverboom aan de voorsteven. De mast is ongestaagd. De zeilen zijn van witte katoen: een kluiver, een stagfok en een grootzeil. Het grootzeil heeft een rechte gaffel en een giek. Op de top van de mast een blauwe vleugel. De romp heeft een rond voorschip, een platte spiegel en een ronde bodem. Het is een open boot zonder dek, maar met buikdenningen. Het schip heeft een vaste kiel en kan daarom gezeild worden zonder zwaarden. Op het voorschip is het visserijnummer geschilderd: 'HL 6' Dit nummer staat ook in het grootzeil. Een vierarmig dreganker hangt over het voorboeisel. Op het boeisel aan stuurboord twee scepters met daarin een pikhaak en een fokuitzetter (boom). Het roer is voorzien van een hoge, naar voren hellende roerkop. De romp is gelakt. Het onderwaterschip is rood. De binnenkant van het boeisel is blauw. De mastbank, de achterbank, de roerkop en het helmhout zijn groen. De buikdenning is bruin. Het beslag is wit. De bovenkant en van de mast is zwart en de trommelstok is wit. Bij het model een stander.
Het model is gebouwd door Pieter (Jelles) Zeldenrust (Molkwerum 1866-1945). Hij voer op de Staverse jol met visserijnummer HL 6. Zijn kompas is aanwezig onder het nummer FSM-J-166. De zeilen zijn in de zestiger jaren gemaakt door Pieter Alkema, toen nog werkzaam bij zeilmakerij D. Gaastra aan het Kleinzand te Sneek, later conciërge bij het Fries Scheepvaart Museum.
De Staverse jol heeft een hoge bolle kop en een platte, hartvormige spiegel, die bijna verticaal staat. De romp is buikig van vorm en neigt aan de bovenkant naar binnen. Er is geen berghout en er wordt gezeild zonder zwaarden. De boot is geheel open. Aanvankelijk waren Staverse jollen overnaads gebouwde boten met een gemiddelde lengte van 5.50 meter. Na 1900 groeiden ze tot 7.30 meter en werden ze gladboordig gebouwd. De romp was gebouwd op een lange, hoge kiel. Ze zijn voorzien van een spriettuig, de grotere jollen van een bezaantuig. De fok werd uitgezet op een botteloef. Staverse jollen werden gebruikt voor visserij op paling en ansjovis, maar ook op haring en bot. Ze kwamen voor in onder andere Stavoren, Hindeloopen, Warns, Molkwerum en Laaksum. Een verkleinde versie werd op de westwal gebruikt en is bekend als Andijker jol. De meeste Staverse jollen zijn gebouwd in Stavoren, maar ze zijn ook gebouwd in Hindeloopen en Gaastmeer.
literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 2 september 1962, 27 september 1962. - Jaarverslag Fries Scheepvaart Museum 1962, p. 11

Identificatie
Titel
Scheepsmodel van de houten Staverse jol met visserijnummer HI-6.
Objectnummer
FSM-K-047
Objecttype
 • Scheepsmodellen
  Nabootsing van een vaartuig op klein formaat. (Encyclo.nl)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000013966
Over
Onderwerpen
 • Staverse jollen
  Oorspronkelijk een Fries vissersvaartuig vooral voor de visserij op paling en ansjovis, maar ook op haring en bot. De eerste zijn gebouwd omstreeks 1870, toen de ansjovisvisserij grote opgang maakte. Omstreeks 1951 zijn ze verdwenen. Deze eerste jollen hadden een ronde kop en geen uitstekende onderdelen. Ze waren geheel open. Na 1900 werden ze groter en de overnaadse beplanking werd gladboordig gelegd. De voorsteven was gebogen, het achterschip was gebouwd met een hartvormige, bijna verticaal staande spiegel. Achter de mast was het ruim, waarin eventueel een bun was gebouwd. (aatned.nl)
 • Vissersschepen
  Boot, schuit of schip gebruikt bij het vissen of het vervoer van (levende) vis. (debinnenvaart.nl)Vissersboten zijn boten die vissers gebruiken bij het uitoefenen van hun beroep. Zowel kleine houten boten als grote gemotoriseerde boten worden gebruikt voor visserij op zee of op de binnenwateren. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Werk
Breedte
17.5 cm
Hoogte
69.0 cm
Lengte
48.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Pieter Zeldenrust
Datering
Materiaal
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
 • Textiel
  Textiel is letterlijk 'al wat geweven is'. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord 'texere' dat weven betekent. (Wikipedia)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA