Datering
Maker Pieter Aartsz Blauw

Pieter Aartsz Blauw - Gewassen inkttekening van een aantal schepen.

Tekening. Gewassen inkt. Zeegezicht met een aantal snel zeilende jachten, een spiegeljacht en een galjootschip voor anker.
Pieter Aarts Blauw. Geboren te Hoorn 2 nov. 1744 en gestorven 2 dec. 1808 te Medemblik. Werkte waarschijnlijk als 'beeldsnijder' bij de Admiraliteit van Hoorn (later Medemblik). Was amateur tekenaar. Hij maakte vrijwel alleen gewassen inkttekeningen. Met uiterste precisie legde hij details vast van de scheepvaart van de Franse tijd, in de nadagen van de bloei ervan. Hoorn was in de tijd van Blauw al bezig in verval te raken. Daarom werd er de 'Vaderlandsche Maatschappij' opgericht. Blauw maakte ontwerpen voor de behangselfabriek van deze Maatschappij.
literatuur: - Zeilen op de Zuiderzee, expositie van het werk van Blauw (Hoorn, 1982) - Sneeker Nieuwsblad 20 juni 1947, 5 sept. 1947 - Jaarverslag Fries Scheepvaart Museum 1954 - Archief Vereniging Fries Scheepvaart Museum: correspondentie A.M. Sustring H. Halbertsma 27 april 1962.

Identificatie
Titel
Pieter Aartsz Blauw - Gewassen inkttekening van een aantal schepen.
Objectnummer
FSM-G-036
Objecttype
 • Pentekeningen
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling is getekend met pen en inkt.
 • Tekeningen
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
 • Scheepsafbeeldingen
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010232
Over
Onderwerpen
 • Galjoten
  Kustvaarder van de 17de tot 19de eeuw gebruikt bij de koopvaardij van de Nederlanden, Duitsland, Scandinavië, Engeland en Frankrijk. Het was een rondgebouwde platbodem met een kiel. Het type leek enigszins op een boeier, maar werd groter gebouwd. Ze waren getuigd als de fluit en de andere grotere koopvaarders. (aatned.nl)
 • Spiegeljachten
Werk
Breedte
cm
Hoogte
25.5 cm
Lengte
41.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Pieter Aartsz Blauw
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden