Datering
Maker Pieter Aartsz Blauw

Pieter Aartsz Blauw - Gewassen inkttekening van een aantal schepen.

Tekening. Gewassen inkt. Zeegezicht met een aantal haringbuizen, een bootschip en een fregat. Links op de voorgrond een bootschip. De signatuur staat op de vlag van het schip. Op het hek de naam van het bootschip: 'HAR (...) CAU'. Linksachter het bootschip een beurtschip. In het midden een fregat dat op de beschouwer toevaart. Rechts op de voorgrond twee haringbuizen. Op de voorste van de twee worden de netten met behulp van een kaapstander binnengehaald. Op de vlag van de buis de datering. Rechts op de achtergrond een bootschip en een beurtschip.
Pieter Aarts Blauw. Geboren te Hoorn 2 nov. 1744 en gestorven 2 dec. 1808 te Medemblik. Werkte waarschijnlijk als 'beeldsnijder' bij de Admiraliteit van Hoorn (later Medemblik). Was amateur tekenaar. Hij maakte vrijwel alleen gewassen inkttekeningen. Met uiterste precisie legde hij details vast van de scheepvaart van de Franse tijd, in de nadagen van de bloei ervan. Hoorn was in de tijd van Blauw al bezig in verval te raken. Daarom werd er de 'Vaderlandsche Maatschappij' opgericht. Blauw maakte ontwerpen voor de behangselfabriek van deze Maatschappij.
literatuur: - Zeilen op de Zuiderzee, expositie van het werk van Blauw (Hoorn, 1982) - Sneeker Nieuwsblad 20 juni 1947, 5 sept. 1947

Identificatie
Titel
Pieter Aartsz Blauw - Gewassen inkttekening van een aantal schepen.
Objectnummer
FSM-G-016
Objecttype
 • Pentekeningen
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling is getekend met pen en inkt.
 • Tekeningen
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
 • Scheepsafbeeldingen
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010211
Over
Onderwerpen
 • Buizen
  Naam van scheepstype; (1) Kiel schip waarmee van ca. 140 0 Wt ca. 1870 op de Noordzee op haring werd gevist; (2) Koopschuit van palinghandelaren in Friesland.
 • Bootschepen
  Koopvaardijschip, ook gebruikt als walvisvaarder, bekend sedert de 15de eeuw, maar vooral in de vaart in de 17de en 18de eeuw in Nederland, België, Duitsland en Scandinavië. (aatned.nl)
 • Fregatten
  Zeilschip met één doorlopend geschutsdek en geringe zeeg, waarbij vaak een bakdek ontbreekt; gefregatteerd: zeilschip met als kenmerk de geringe zeeg van het fregat, echter met meer dan één doorlopend geschutsdek uitgevoerd.A small- to medium-sized warship built around steam or gas turbine propulsion and carrying a range of weaponry, and carrying a helicopter for anti-submarine operations. Vessels of this type are now distinguished from Destroyers by not having a long-range (area defence) anti-aircraft missile system, Warships of this type have traditionally tended to operate as part of larger formations rather than independently, being similar to Destroyers in this respect.
Werk
Breedte
cm
Hoogte
53.0 cm
Lengte
65.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Pieter Aartsz Blauw
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden