Datering
Maker Rinnert Arumsma

Notificatie inzake de vrije uitvoer van zoetwatervis en gevogelte.

Notificatie inzake de uitvoer van zoetwatervis en gevogelte. De uitvoer van zoetwatervis, hoenders, eenden, duiven etc. wordt vijgelaten. Ook de uitvoer van de eieren is vrij. Uitgevaardigd door Gedeputeerde Staten van Friesland op 15 december 1699.

Identificatie
Titel
Notificatie inzake de vrije uitvoer van zoetwatervis en gevogelte.
Objectnummer
FSM-E-371
Objecttype
 • Plakkaten
 • Wetgeving
  Geschreven verklaringen die rechtsgeldig zijn door de goedkeuring of bekrachtiging van een officieel staatsorgaan of ander bestuurslichaam, zoals wetten, regelingen, toekenningen van fondsen en internationale verdragen. (AAT-ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010029
Over
Onderwerpen
 • Jacht
  Jacht is het jagen op dieren. Jagen is het vervolgen van dieren, in het bijzonder wilde dieren, met als doel om het buit te maken en te doden. Er zijn drie hoofdvormen van jacht, te weten: jacht met honden, jacht met roofvogels en vangjacht. (Van Dale)Any vessel propelled by sail or power and used for pleasure and not plying for hire.
 • Binnenvisserij
Werk
Breedte
34.0 cm
Hoogte
43.8 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Rinnert Arumsma
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden