Datering
Maker François Halma

Plakkaat inzake de uitvoer van mest.

Plakkaat inzake de uitvoer van mest. Om de inwoners van Friesland de gelegenheid te bieden hun landerijen te verrijken is besloten de uitvoer van mest te verbieden. Cherchers in de havens en bij de sluizen zullen daar op toe zien. Het verbod is uitgevaardigd door Gedeputeerde Staten op 21 maart 1718.

Identificatie
Titel
Plakkaat inzake de uitvoer van mest.
Objectnummer
FSM-E-374
Objecttype
  • Plakkaten
  • Wetgeving
    Geschreven verklaringen die rechtsgeldig zijn door de goedkeuring of bekrachtiging van een officieel staatsorgaan of ander bestuurslichaam, zoals wetten, regelingen, toekenningen van fondsen en internationale verdragen. (AAT-ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000009617
Over
Onderwerpen
  • Economie
Werk
Breedte
31.5 cm
Hoogte
40.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. François Halma
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden