Datering
Maker Tobias van Dessel

Plakkaat inzake het ongeoorloofd baggeren van meren en vaarten.

Plakkaat waarbij het baggeren van meren en vaarten aan banden wordt gelegd. Ongelimiteerd baggeren heeft geleid tot het afkalven van binnendijken landerijen. Baggeren mag voortaan alleen met voorafgaande toestemming van de plaatselijke officieren. Uitgevaardigd door Gedeputeerde Staten van Friesland op 30 juni 1729.

Identificatie
Titel
Plakkaat inzake het ongeoorloofd baggeren van meren en vaarten.
Objectnummer
FSM-E-358
Objecttype
 • Plakkaten
 • Wetgeving
  Geschreven verklaringen die rechtsgeldig zijn door de goedkeuring of bekrachtiging van een officieel staatsorgaan of ander bestuurslichaam, zoals wetten, regelingen, toekenningen van fondsen en internationale verdragen. (AAT-ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010014
Over
Onderwerpen
 • Baggerbedrijven
 • Dijken
  Opgeworpen wallichaam, dat het land tegen het buitenwater (zee of rivier) moet beschermen of dat een droge passage door nat gebied mogelijk moet maken. (Thesaurus landschap)
 • Waterstaat
  De regeringsdienst en de ambtenaren daarvan, belast met de zorg over en het beheer van de waterstand, de waterlopen en alle werken die deze leiden en beteugelen, en ook met de zorg voor de naleving der wetten en verordeningen daarop betrekking hebben.
Werk
Breedte
33.0 cm
Hoogte
42.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Tobias van Dessel
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden