Datering
Maker Willem Coulon

Publicatie van het verbod van het ballasten bij de haven van Lemmer.

Publicatie van het besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland van 13 april 1757 om het ballasten van schepen bij de haven van Lemmer te verbieden. Het baggeren in de nabijheid van de havenhoofden zorgt voor verzakkingen en gevaar van dijkdoorbraak.

Identificatie
Titel
Publicatie van het verbod van het ballasten bij de haven van Lemmer.
Objectnummer
FSM-E-393
Objecttype
 • Plakkaten
 • Wetgeving
  Geschreven verklaringen die rechtsgeldig zijn door de goedkeuring of bekrachtiging van een officieel staatsorgaan of ander bestuurslichaam, zoals wetten, regelingen, toekenningen van fondsen en internationale verdragen. (AAT-ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010051
Over
Onderwerpen
 • Havens
  Lig- en bergplaats voor vaartuigen. (BRT)
 • Lemmer
 • Dijken
  Opgeworpen wallichaam, dat het land tegen het buitenwater (zee of rivier) moet beschermen of dat een droge passage door nat gebied mogelijk moet maken. (Thesaurus landschap)
 • Zeedijken
  Een zeedijk is een dijk die direct grenst aan de zee en het achterliggende land tegen overstromingen door de zee moet beschermen (Thesaurus landschap)
Werk
Breedte
33.0 cm
Hoogte
42.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Willem Coulon
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden