Datering
Maker Tobias van Dessel

Publicatie van het verbod van de uitvoer van hooi en stro.

Publicatie van het besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland van 16 augustus 1740 om de uitvoer van hooi en stro uit Friesland te verbieden. Het weer is zodanig slecht geweest en het land dermate nat, dat de oogst van hooi en stro klein zal zijn.

Identificatie
Titel
Publicatie van het verbod van de uitvoer van hooi en stro.
Objectnummer
FSM-E-392
Objecttype
  • Plakkaten
  • Wetgeving
    Geschreven verklaringen die rechtsgeldig zijn door de goedkeuring of bekrachtiging van een officieel staatsorgaan of ander bestuurslichaam, zoals wetten, regelingen, toekenningen van fondsen en internationale verdragen. (AAT-ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010050
Over
Onderwerpen
  • Hooischuiten
Werk
Breedte
42.0 cm
Hoogte
52.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Tobias van Dessel
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden