Datering
Maker Willem Coulon

Notificatie inzake het verbod op de uitvoer van hooi en stro.

Notificatie waarmee bekend wordt gemaakt dat het in 1740 uitgevaardigde verbod op de uitvoer van hooi en stro zal worden veranderd. Stro mag voortaan weer vrij worden uitgevoerd. De uitvoer van hooi blijft verboden. Bekendgemaakt op 3 maart 1744 door de Staten van Friesland.

Identificatie
Titel
Notificatie inzake het verbod op de uitvoer van hooi en stro.
Objectnummer
FSM-E-378
Objecttype
  • Plakkaten
  • Wetgeving
    Geschreven verklaringen die rechtsgeldig zijn door de goedkeuring of bekrachtiging van een officieel staatsorgaan of ander bestuurslichaam, zoals wetten, regelingen, toekenningen van fondsen en internationale verdragen. (AAT-ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010036
Werk
Breedte
24.5 cm
Hoogte
41.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Willem Coulon
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden