Datering
Maker Tobias van Dessel

Publicatie inzake de jacht.

Publicatie waarin bekend wordt gemaakt dat het reglement op de jacht veranderd wordt: het jachtseizoen wordt met een maand verkort, de jacht op hazen mag alleen geschieden met honden en de hondenjacht moet geschieden met tenminste vijf honden. Uitgevaardigd door Gedeputeerde Staten op 28 april 1738.

Identificatie
Titel
Publicatie inzake de jacht.
Objectnummer
FSM-E-387
Objecttype
 • Plakkaten
 • Wetgeving
  Geschreven verklaringen die rechtsgeldig zijn door de goedkeuring of bekrachtiging van een officieel staatsorgaan of ander bestuurslichaam, zoals wetten, regelingen, toekenningen van fondsen en internationale verdragen. (AAT-ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010045
Over
Onderwerpen
 • Jacht
  Jacht is het jagen op dieren. Jagen is het vervolgen van dieren, in het bijzonder wilde dieren, met als doel om het buit te maken en te doden. Er zijn drie hoofdvormen van jacht, te weten: jacht met honden, jacht met roofvogels en vangjacht. (Van Dale)Any vessel propelled by sail or power and used for pleasure and not plying for hire.
Werk
Breedte
42.4 cm
Hoogte
53.5 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Tobias van Dessel
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden