Datering
Maker Dirk Jans Filensis

Dirk Jans Filensis, Sneek - memorielepel, vervaardigd in 1644.

Memorielepel met vijgvormige bak en een met een wapenschild bekroonde steel, waarvan het onderstuk plat is en het bovenstuk getorst. Op het platte deel C-vormige voluten en op de achterzijde de initialen 'J.H.'. Op de achterzijde van de bak twee alliantiewapens.
Dirk Jan Filensis. Komt in het gildeboek voor van 1641-1672. Trouwde met Maicke Pistoors, in 1633 echtelieden genoemd in het Proclamatieboek Sneek (Rijksarchief X-4). Meester waarschijnlijk reeds in 1633. Overleden voor 23 februari 1674 (inventarisatie van zijn bezit - weesboek Sneek, Rijksarchief W-31). Filensis woonde in 1630 op de hoek van de Marktstraat en de Nauwe Noorderhorne. In onderstaand artikel wordt de lepel ten onrechte beschreven als een werkstuk van Jan Doedes.
literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 21 sep. 1959

Identificatie
Titel
Dirk Jans Filensis, Sneek - memorielepel, vervaardigd in 1644.
Objectnummer
FSM-Z-090
Objecttype
 • Memorielepels
 • Lepels
  Keukengerei voor het bereiden, opdienen of nuttigen van voedsel; bestaat uit een komvormige schep aan een steel. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000009636
Over
Onderwerpen
 • Heraldiek
  Kennisgebied waarin men zich bezighoudt met familiewapens, inclusief hun afbeelding en gebruik, het vaststellen van wie het recht heeft deze te dragen, de genealogie van families met een eigen wapen en het behoud en de interpretatie van heraldische documenten. (AAT)
Werk
Breedte
5.5 cm
Hoogte
cm
Lengte
18.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Dirk Jans Filensis
Datering
Materiaal
 • Zilver
  Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA