Datering
Vervaardiger Jan Mulder

't Oost Indische magazyn en scheepstimmerwerf

'T OOST INDISCHE MAGAZYN, EN SCHEEPSTIMMERWERF

Uitgebreide beschrijving

Op de voorgrond een smalle strook water waarin rechts een afgemeerd statenjacht en verder een vlot en nog twee schepen. Daar achter de wal waarop twee hellingen, waarvan op de; linker een schip in aanbouw is. Op de wal liggen gezaagde houten delen en zijn een groot aantal amnnen aan het werk. Daar achter zijn gebouwen weergegeven waar onder het Zeemagazijn.; Titel: m.o. in de marge.; Imp.: in de marge: r.o. J. Mulder Fecit.

Identificatie
Titel
't Oost Indische magazyn en scheepstimmerwerf
Objectnummer
002173
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-9975
Over
Trefwoorden
 • scheepsbouw
  De vaardigheid of het bedrijf van het bouwen van schepen. (AAT-Ned)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
Werk
Breedte
33.9 cm
Hoogte
26.6 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Jan Mulder (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 18 juli 1950
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Amsterdam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden