Datering

Rammelaar

Doopgebruiken zijn vaak afhankelijk van de kerk waartoe het gezin behoort. Op Marken hield bij de gereformeerden de vader het kindje de eerste zondag na de geboorte ten doop, terwijl bij de hervormden de moeder het kindje naar de kerk droeg op de eerste dag dat zij weer uit bed was. De dopeling werd ingebakerd en droeg speciale doopkleding. In Bunschoten-Spakenburg kreeg het kindje bij de doop voor het eerst een jurkje aan. Geboortelepels, brandewijnkommen en rammelaars waren typische doopgeschenken. Rammelaars waren vaak voorzien van belletjes om de boze geesten te verdrijven. Deze rammelaar heeft 5 bellen en heeft de vorm van een trompet.

Zilveren rammelaar in trompet vorm, met vijf bellen, Duits. De trompet is omwonden met zilverdraad. Aan de trompet is een rood wirt koord gebonden. Ingeslagen op het middelste oog van de belletjes: drie merken waarvan een gehalte teken, een cijfer en de derde is onleesbaar.

Identificatie
Titel
Rammelaar
Objectnummer
001853
Objectcategorie
Edele metalen
Objecttype
  • rammelaar
    Speelgoed voor zeer jonge kinderen bestaande uit een hol voorwerp (dat ofwel kan worden opgehangen ofwel aan een handvat kan worden vastgehouden) waarin zich een of meer losse balletjes bevinden. (Bron: Van Dale)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-9476
Werk
Breedte
10.5 cm
Hoogte
4.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
  • zilver
    Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 27 april 1950
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Duitsland
  • Groningen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Wim Zandbergen

Trefwoorden