Datering

De meerman van 't Noorder Gewest als opper directeur der Zee-plaat verkruyers van het verkeerde Pampus beslaande de Achterhoede van het Papiere Actie-Schouburgs-regiment.

De scheepvaart naar Enkhuizen had veel last van de zandbanken voor de stad. Met deze spotprent en dit gedicht wordt de draak gestoken met een plan om de problemen met de zandbanken op te lossen. Dat plan behelsde het graven van een haven voor voor de stad. De prent staat afgebeeld in: Het Groote Tafereel der Dwaasheid. Vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der Acite, bubbel en windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den Jaare MDCCXX, Amsterdam [circa 1720]

Uitgebreide beschrijving

Spotprent met gedicht in twee kolommen als onderschrift. Op de horizon rechts is Enkhuizen voorgesteld, op de voorgrond op het water een vaartuig in de vorm van een schelp, met op de zijkant de wapens van Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Monnickendam en Purmerend. Op de achterplecht van het vaartuig staat een windmolen. Als volgbootje een kleiner formaat bootje van dezelfde vorm. In het vaartuig een meerman en achter hem Mercurius die een krans van drie vissen boven het hoofd van de meerman houdt. Het vaartuig wordt getrokken door vijf meerminnen. Daar achter zijn nog twee meerminnen in een soortgelijk schelpvormig vaartuig voorgesteld. Voor Enkhuizen liggen zandbanken waar lieden aan het werk zijn met een baggermolen. Links op de achtergrond is een rots met daarvoor een haringbuis met uitgeworpen net.; De bijschriften in de voorstelling zijn de volgende: bij het baken op de rots 'Domheids baken'. Bij de zandbanken voor Enkhuizen ''t Verkeerde Pampus'. Bij het schip met uitgeworpen net 'Mooy weer en geen haring is Actiemans ervaaring'. Bij Mercurius 'Mercurius door my ¦ Hervat zyn Heerschappy'. Bij het scheepsmodel in de hand van de meerman 'DE Scheepskameel niets baat Na 't wech doen van de plaat'. Bij de meerminnen met attributen 'Sukerde Fiegen' en 'Voor zo veel plaaten als ons drietal slaat tot poen Verkeerden Pampus-plaat men kan ¦ verkruijen doen'. In het volgbootje 'Wind-ballast Boot'. Bij de twee vrouwen in het bootje 'Ik leg in 't Gezicht van de Groote Pampus Stad' en 'Kaas voor u geld'. Verder zijn bij de meerminnen en de twee vrouwen de volgende bijschriften toegevoegd; soms op een vel papier: '2 Millioen Fournissen', '1600000 Guld Fournissen', '2200000 Gulden Fournissement', '2880000 G. Fourn.', '5000 G. Fourn.'.; In de rechter bovenhoek is klein weergegeven een zon en een maan met een waterkruik, waarbij het bijschrift 'De Zon in de Waterman'. Titel: m.o. in de marge boven het verklarende gedicht in twee kolommen.; Imp. in de marge: l.o.: [onleesbaar]

Identificatie
Titel
De meerman van 't Noorder Gewest als opper directeur der Zee-plaat verkruyers van het verkeerde Pampus beslaande de Achterhoede van het Papiere Actie-Schouburgs-regiment.
Objectnummer
B000703
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-4291
Over
Trefwoorden
 • scheepvaart
  Het te water vervoeren naar een andere plaats met behulp van een vaartuig. (AAT-Ned)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
 • zeemeermin
  Mythische wezens uit de zee, half vrouw, half vis. (AAT)
Werk
Breedte
48.6 cm
Hoogte
41.4 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
bruikleen 11 juli 1952
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae

Trefwoorden