Datering

De Meerman van 't Noorder gewest als Opper Directeur der Zee-plaat verkruyers van het verkeerde Pampus beslaande de Achterhoede van het Papiere Actie-Schouburgs-regiment.

Spotprent; op de horizon Enkhuizen,

Gedetailleerde beschrijving

Spotprent; op de horizon Enkhuizen, op de voorgrond op het water een vaartuig in de vorm van een schelp, met op de zijkant de wapens van Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Monnickendam en Purmerend. Op de achterplecht van het vaartuig een windmolen. Als volgbootje een kleiner formaat bootje van dezelfde vorm. In het vaartuig een meerman en achter hem Mercurius die een krans van drie vissen boven het hoofd van de meerman houdt. Het vaartuig wordt getrokken door vijf meerminnen. Daar achter twee in een sortgelijk schelpvormig vaartuig. Voor Enkhuizen liggen zandbanken waar lieden aan het werk zijn met een baggermolen. Links op de; achtergrond een rots en daarvoor een haringbuis met uitgeworpen net.; De bijschriften in de voorstelling zijn de volgende: bij het baken op de rots 'Domheids baken'. Bij de zandbanken voor Enkhuizen ''t Verkeerde Pampus'. Bij het schip met uitgeworpen net 'Mooy weer en geen haring ¦ Is des Actiemans ervaaring'. Bij Mercurius 'Mercurius door my ¦ Hervat zyn Heerschappy'. Bij het scheepsmodel in de hand van de meerman 'De Scheepskameel ¦ niets baat ¦ Na 't wech doen ¦ van de plaat'. Bij de meerminnen met attributen 'Sukerde Fiegen' en 'Voor zo veel plaaten als ons drietal slaat ¦ tot poen ¦ Verkeerden Pampus-plaat men kan ¦ verkruijen doen'. In het volgbootje 'Wind-ballast Boot'. Bij de twee vrouwen in het bootje 'Ik leg in 't ¦ Gezicht van de Groote Pampus Stad' en 'Kaas voor u geld'. Verder zijn bij de meerminnen en de twee vrouwen de volgende bijschriften toegevoegd; soms op een vel papier: '2. Millioen Fournissen', '1600000 Guld Fournissen', '2200000 Gulden Fournissement', '2880000 G. Fourn.', '5000 G. Fourn.'.; In de rechter bovenhoek is klein weergegeven een zon en een man met een waterkruik, waarbij het bijschrift 'De Zon in de Waterman'.

Identificatie
Titel
De Meerman van 't Noorder gewest als Opper Directeur der Zee-plaat verkruyers van het verkeerde Pampus beslaande de Achterhoede van het Papiere Actie-Schouburgs-regiment.
Objectnummer
001516
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-1818
Over
Onderwerpen
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Werk
Breedte
27.2 cm
Hoogte
21.6 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.
 • inkt
  Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • Kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking 1 augustus 1949
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden