Datering
Maker Jan van Vuuren

Vispoort te Elburg

Vispoort te Elburg

Gedetailleerde beschrijving

Gezicht op de straat waaraan links de vispoort ligt. De straat loopt min of meer in het midden van de voorstelling naar achteren. Op de voorgrond zijn links aan de straat bomen voorgesteld en daarvoor een hekwerk waar over wasgoed te drogen hangt. Aan de rechterkant van de straat is op de voorgrond een muur voorgesteld, waarin een deuropening is. Boven de muur uit steekt het groen van een boom. Verder zijn rechts aan de straat kleine huisjes voorgesteld. Links aan de straat staan enkele iets grotere huizen, waarbovenuit op de achtergrond de toren van de Vispoort torent. Boven het geheel is een blauwe wolkenlucht geschilderd. In het straatje zijn schetsmatig enkele menselijke figuren voorgesteld, en links op de voorgrond mogelijk; enkele kippen.; Gemerkt: r.o. in bruin-grijze verf: J v Vuuren.; Versozijde: l.b. op paneel in wit krijt: 26; l.m. op paneel in wit krijt: 26; m.b. op paneel oud reknr.; r.b. op paneel inv.nr.; l.b. op lijst oud reknr.

Identificatie
Titel
Vispoort te Elburg
Objectnummer
007915
Objectcategorie
Schilderkunst
Objecttype
 • schilderij
  Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten.Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-1853
Over
Onderwerpen
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Werk
Breedte
37.1 cm
Hoogte
27.4 cm
Diepte
7.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Jan van Vuuren (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 2 april 1965
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Elburg
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Wim Zandbergen

, –

Trefwoorden