Datering
Maker Gerrit Ritske Kruissink

Vispoort van Elburg

De Vispoort gebouwd rond 1592 gezien vanaf de zeezijde.

Identificatie
Titel
Vispoort van Elburg
Objectnummer
F002789
Objectcategorie
Fotocollectie
Over
Onderwerpen
  • Poortgebouw
    Wordt gebruikt voor bouwwerken naast, bij of boven toegangspoorten, meestal met de woning van de poortwachter. (AAT-Ned)
  • Stads- en dorpsgezicht
    In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Vervaardiging
Maker
  1. Gerrit Ritske Kruissink ()
Datering
Aankoop & Licentie
Verworven
opdracht
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Havenstraat, Elburg

Trefwoorden