Datering
Maker Pieter van den Keere

Franicker

Gezicht op Franeker

Gedetailleerde beschrijving

Gezicht op Franeker met op de voorgrond het omringende land met sloten, koeien en twee wandelende paartjes in de weilanden. Rechts van het midden op de voorgrond slingert een weg zich naar achteren naar de stad op de horizon. Op de weg zijn wandelende lieden en figuren in een rijtuig voorgesteld. De ommuurde stad toont ondermeer een stadspoort, een verdedigingstoren, molens op de omwalling, een grote kerktoren en een aantal kleinere torens. Middenboven is in de wolkenlucht, hangend aan een gestrikt lint, het stadswapen van Franeker voorgesteld.; Versozijde: tekst onder hoofdstukaanduiding 'DESCRIPTION DE FRANICKER'; de hoofdstukaanduiding; onder een typografische rand en de tekst met een begininitiaal F.; Titel: m. in de voorstelling; zelfde titel als opschrift m.b. in de marge. Imp.: in de marge: r.b.: 269; versozijde: l.b.: 270.

Identificatie
Titel
Franicker
Objectnummer
014207
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Over
Onderwerpen
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Werk
Breedte
19.8 cm
Hoogte
14.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Pieter van den Keere (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Verworven
onbekend
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Franeker
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
cartograaf, graveur (prentmaker), uitgever

Pieter van der Keere

Gent, 1571 – Amsterdam (stad), 1646
Lees meer
RKD

Trefwoorden