Datering
Vervaardiger Jan Peeters

Hasselt/ Vollen| Hoven / Oldenseel

Drie stadsgezichten met wapens erboven.

Drie stadsgezichten met wapens erboven. Tekst eronder: GASPER BOUTTATS FECIT AQUA FORTI ET EXCUDIT ANTWERPIAE CUM PRIVILEGIO 1674;daaronder in Frans en Nederlands tekst over Hasselt;Vollenhove en Oldenzaal. Onder in de marge: Ioannes Peeters deliniavit. Gasper Bouttats fecit aqua forti et excudit Antverpiæ cum priuilegio 1674

Identificatie
Titel
Hasselt/ Vollen| Hoven / Oldenseel
Objectnummer
022339
Objectcategorie
Grafiek
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-6901
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
 • gemeentewapen
  Een stadswapen is een wapen dat geen officiële status (meer) heeft, maar wel door dorpsraden, stadsdeelraden en dergelijke en, na toestemming van de gemeente waaronder de betreffende plaats valt, door bijvoorbeeld plaatselijke verenigingen gebruikt mag worden. (Wikipedia)
Werk
Breedte
29.2 cm
Hoogte
19.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Jan Peeters (vervaardiger)
 2. Gaspar Bouttats (graveur)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 23 februari 1999
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Hasselt
 • Vollenhove
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
schilder, tekenaar, kunsthandelaar

Jan Peeters (I)

Antwerpen, – 12 juni 1678
Lees meer
RKD

Trefwoorden