Datering
Maker

Schommelwieg met Bijbelse voorstelling

Deze schommelwieg toont op de vier zijpanelen de Bijbelse geschiedenis van Jacob. Achtereenvolgens zijn de Zegening van Jacob (Gen. 27:1-40), de Ontmoeting van Jacob en Rachel (Gen. 29:1-3), de Droom van Jacob (Gen. 28:10-22) en de Ontmoeting van Jacob en Ezau (Gen. 33:1-20) weergegeven. De voorstellingen zijn deels op de prenten van Pieter Schut gebaseerd. Behalve met de beschilderingen is de wieg versierd met uitgezaagde motieven. Veel houten meubelen zijn beschilderd met bloemmotieven, mythologische of Bijbelse voorstellingen. Voor de laatste geldt, dat de voorstellingen van het Oude Testament het meest populair waren.

Gedetailleerde beschrijving

Dwarsschommelende wieg op twee halfronde hobbelschenen. Versierd met uitgezaagde motieven en aan de bovenkant van de vier hoekstijlen voorzien van een gedraaide knop. Beschildering: de opstaande kanten (4) zijn beschilderd met bijbelse voorstellingen omlijnd met een vergulde lijn en binnen een donkerbruine rand. Op de hoofdeindzijde een beschildering met de zegening van Jakob (Genesis 27:1-40);deels geschilderd naar een prent van Schut;OT 20. Beschildering op de linker zijde: de ontmoeting tussen Jakob en Rachel (Genesis 29:1-13);deels geschilderd naar een prent van Schut;OT22. Op het voeteneinde beschildering die de droom van Jakob;de Jakobsladder;voorstelt (Genesis 28:10-22) vrij naar een prent van Schut;OT21. Op de rechterzijde beshildering die de ontmoeting tussen Jacob en Esau voorstel (Genesis 33:1-20);deels naar een prent van Schut;OT24. Deze beschildering is sterk afgesleten. De binnenkant van de wieg is steenrood geverfd.. de hobbelschenen zijn zwart en de onderkant van de wieg is niet beschilderd.

Identificatie
Titel
Schommelwieg met Bijbelse voorstelling
Objectnummer
009273
Objectcategorie
Meubilair
Objecttype
 • schommelwieg
 • beschilderd meubilair
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-12827
Werk
Breedte
54.0 cm
Hoogte
67.0 cm
Lengte
108.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
 • vurenhout
  Het Nederlandse woord vuren is de genormeerde naam voor het hout van de fijnspar (Picea abies). Het wordt dan vurenhout genoemd. In Nederland is vuren de meest gebruikte naaldhoutsoort, en daarmee de meest gebruikte houtsoort. Het is niet alleen makkelijk te bewerken maar ook relatief goedkoop
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • geschilderd
  Schilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen.
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 16 januari 1975
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Zaanstreek
 • Bergen (Noordholland)
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , Picturae