Datering
Maker Onbekend

Getuigschrift van de Openbare Lagere school nr. 4 te Sneek voor Berber G. Kuipers.

Getuigschrift. Gedrukt in de kleuren zwart, roze, crême en goud. Uitgereikt door de Openbare Lagere School nr. 4 te Sneek aan Berber G. Kuipers. De tekst op het getuigschrift: 'Getuigschrift / voor / Getrouw Schoolbezoek Vlijt en Goed Gedrag / uitgereikt aan / Berber G. Kuipers / Leerling der Openbare Lagere School / No. 4 / Der Gemeente Sneek / Sneek, den 31 Augustus 1933 / Het hoofd der School / (.) Posthumus / de Commisie van toezicht op het Lager Onderwijs / (....) Voorzitter (...) De Wit secr.' Het getuigschrift is versierd met geometrische motieven en acanthuskrullen. Voorts is in de bovenrand het wapen van Sneek verwerkt.
Het getuigschrift is afkomstig van Berber Coba Revet-Kuipers (Sneek 1922 - Sneek 2007). Met haar man Pieter Obbo (Bob) Revet (Gouda, 1918 - Sneek 2004) was zij zeer actief in de KZVS (KWS) en de NNWB.

Identificatie
Titel
Getuigschrift van de Openbare Lagere school nr. 4 te Sneek voor Berber G. Kuipers.
Objectnummer
FSM-2007-093
Objecttype
 • Diploma's
  Officiële documenten die een zekere eer, graad of privilege toekennen, vooral wanneer het het behalen van een diploma of een graad aan een onderwijsinstelling betreft. (AAT-Ned)
 • Getuigschriften
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000020839
Over
Onderwerpen
 • Onderwijs
  Te gebruiken voor het vakgebied dat zich bezighoudt met het gehele proces van het overbrengen van kennis, attitudes, vaardigheden of sociaal gewaardeerde karakter- of gedragseigenschappen. Gebruik 'opleiden' voor de specifieke activiteiten die betrekking hebben op het doelbewust overdragen van kennis, vaardigheden of sociale normen aan anderen. (AAT)
 • Lager onderwijs
 • Sneek
Werk
Breedte
34.5 cm
Hoogte
25.7 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA