Datering
Maker Onbekend

Getuigschriften, uitgereikt aan Eltje van der Meer door de Openbare Lagere School nr. 2 te Sneek.

Getuigschrift, uitgereikt door de Openbaare Lagere School nr. 2 te Sneek aan leerlingen wegens getrouw schoolbezoek, vlijt en goed gedrag. Dit getuigschrift is uitgereikt aan Eltje van der Meer in 1897. Op het getuigschrift afbeeldingen van het wapen van Sneek, een schrijvende vrouwenfiguur, twee putti, een landkaart, etc. Ondertekend door ondermeer A. Breunissen Troost, Dr. J.L. Chaillet en J. Campen.

Identificatie
Titel
Getuigschriften, uitgereikt aan Eltje van der Meer door de Openbare Lagere School nr. 2 te Sneek.
Objectnummer
FSM-1986-300-A
Objecttype
 • Diploma's
  Officiële documenten die een zekere eer, graad of privilege toekennen, vooral wanneer het het behalen van een diploma of een graad aan een onderwijsinstelling betreft. (AAT-Ned)
 • Getuigschriften
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000015769
Over
Onderwerpen
 • Lager onderwijs
 • Onderwijs
  Te gebruiken voor het vakgebied dat zich bezighoudt met het gehele proces van het overbrengen van kennis, attitudes, vaardigheden of sociaal gewaardeerde karakter- of gedragseigenschappen. Gebruik 'opleiden' voor de specifieke activiteiten die betrekking hebben op het doelbewust overdragen van kennis, vaardigheden of sociale normen aan anderen. (AAT)
 • Sneek
Werk
Breedte
cm
Hoogte
26.0 cm
Lengte
39.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA