Datering
Maker Onbekend

Diploma lingerie-coupeuse uitgereikt aan Corneliske Knobbe te Woudsend.

Diploma. Meerkleurig drukwerk. Afbeelding van een vrouwenfiguur met op de achtergrond de Domtoren van Utrecht. Tekst: 'Diploma Eerste Nederl. Mode Vakschool Vereeniging. Bond van Leeraressen en Directrice's bij het Modevak- en Kunstnijverheids-onderwijs. E.N.S.A.I.D. (...) Ondergeteekenden verkaren dat zij aan Mej. C. Knobbe te Woudsend den 1 sept. 1948 dit einddiploma voor Lingerie Coupeuse hebben uitgereikt (...)'. Met handtekeningen van bestuur en commissie.
Corneliske Knobbe. Geboren te Woudsend 13 juni 1917 en overleden te Sneek 21 mei 1977. Ze was handwerklerares. Diploma's behaalde zij in 1947 (coupeuse), 1948 (lingerie-coupeuse en lerares coupeuse) en in 1952 (onderwijzeres Sierkunt Kunstnijverheid). Ze gaf les in nuttige handwerken op tal van scholen in de Zuidwesthoek van Friesland: Jutrijp-Hommerts (vanaf 1 nov. 1954), Koudum (vanaf 1 april 1959), Oudega HON (vanaf 1 febr. 1961), Elahuizen (vanaf 1 febr. 1961), Hemelum (van 1 aug. 1961 tot 1 jan. 1970), Bakhuizen (vanaf 1 aug. 1968), Heidenschap (vanaf 1 aug. 1968) en Warns (vanaf 1 mei 1970). niet bekend is hoelang ze deze functies heeft vervuld. Vererving: Corneliske Knobbe was een zuster van visserman Klaas Knobbe. Beide bleven ongehuwd. Ze waren kinderen van Willem Knobbe. Willem Knobbe was zoon van Roelof Knobbe en broer van Marcus Knobbe. Marcus Knobbe had een dochter Corneliske, die was getrouwd met Albert Meesters. Het zijn de ouders van de schenker Jan Meesters.
literatuur: - Ingekomen brieven 14 febr. 1997.

Identificatie
Titel
Diploma lingerie-coupeuse uitgereikt aan Corneliske Knobbe te Woudsend.
Objectnummer
FSM-1997-043
Objecttype
 • Diploma's
  Officiële documenten die een zekere eer, graad of privilege toekennen, vooral wanneer het het behalen van een diploma of een graad aan een onderwijsinstelling betreft. (AAT-Ned)
 • Oorkonden
  Een oorkonde, ook wel charter, is een schriftelijke weergave van afspraken, stammend uit de middeleeuwen. Het diende dus als bewijsstuk voor gemaakte afspraken. (Wikipedia)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000015420
Over
Onderwerpen
 • Onderwijs
  Te gebruiken voor het vakgebied dat zich bezighoudt met het gehele proces van het overbrengen van kennis, attitudes, vaardigheden of sociaal gewaardeerde karakter- of gedragseigenschappen. Gebruik 'opleiden' voor de specifieke activiteiten die betrekking hebben op het doelbewust overdragen van kennis, vaardigheden of sociale normen aan anderen. (AAT)
 • Textiele handwerken
 • Woudsend
Werk
Breedte
cm
Hoogte
34.0 cm
Lengte
46.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden