Datering
Maker Benjamin Stephanus Claus

Getuigschrift van de Ambachtschool te Sneek uit 1918.

Getuigschrift bestaande uit vier pagina's, gevat in kartonnen omslag. Het geheel is met Jugendstil-motieven versierd. Het betreft een getuigschrift van de Ambachtschool te Sneek, in 1918 uitgereikt aan Nicolaas Johannes Krook. Hij had een drie-jarige cursus timmeren gevolgd.
Het ontwerp was van B.S. Claus (1872-1940). Hij woonde en werkte in Arnhem (1897-1927), waar hij leraar was aan de Ambachtschool.

Identificatie
Titel
Getuigschrift van de Ambachtschool te Sneek uit 1918.
Objectnummer
FSM-1985-063
Objecttype
 • Diploma's
  Officiële documenten die een zekere eer, graad of privilege toekennen, vooral wanneer het het behalen van een diploma of een graad aan een onderwijsinstelling betreft. (AAT-Ned)
 • Getuigschriften
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000004006
Over
Onderwerpen
 • Technisch onderwijs
 • Onderwijs
  Te gebruiken voor het vakgebied dat zich bezighoudt met het gehele proces van het overbrengen van kennis, attitudes, vaardigheden of sociaal gewaardeerde karakter- of gedragseigenschappen. Gebruik 'opleiden' voor de specifieke activiteiten die betrekking hebben op het doelbewust overdragen van kennis, vaardigheden of sociale normen aan anderen. (AAT)
 • Beroepsonderwijs
 • Sneek
Werk
Breedte
13.0 cm
Hoogte
19.5 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Benjamin Stephanus Claus
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA