Datering
Maker Onbekend

Eikenhouten kist van het Sneker Schippersgilde.

Eikenhouten kist met smeedijzeren beslag. Een deel van het beslag lijkt vernieuwd. Zijden en deksel uit twee planken. Hoekverstevigingen en hengsels gespijkerd. De scharnieren zijn aan de binnenzijde bevestigd. Het slot ontbreekt. De vier gaten van de slotbevestiging zijn opgevuld met stalen slotbouten. In de kist een klein vak met daarin vier klosjes. Deze dienden waarschijnlijk om de kist van de vloer op te tillen.
Oud Archief Sneek nr. 1001 "Staat der Goederen, Inkomsten en Uitgaven van het Schippersgilde te Sneek 1798" Hierin worden de drinkhoorns en de baarschilden genoemd en ook "Een oude kist". Waarschijnlijk werden de hoorns, schilden en het baarkleed bewaard in deze kist. De kist is vererfd in de familie Rodenhuis. Jetze Rodenhuis (overleden in 2005) had de kist in zijn woonkamer staan. Zijn broer J.H. Rodenhuis fungeerde als executeur testamentair van zijn nalatenschap. Hij schonk de kist aan het museum (2005-04-20) 1 Jetze Rodenhuis en zijn broer zijn kinderen van: 2 Jan Rodenhuis (geboren Sneek 13 sept. 1884) en Klaaske Pollema (geboren Nijland 27 okt. 1888 ). Jan Rodenhuis was een zoon van: 3 Jetze Rodenhuis (geboren Westdongeradeel 12 juli 1842, overleden Sneek 4 juli 1914) en Anna Maria van Dijk (geboren Sneek 17 okt. 1849, overleden Sneek 12 jan. 1929) Jetze Rodenhuis was een zoon van: 4 Pierke Rodenhuis (geboren Menaldumadeel 28 jan. 1817 - overleden Sneek 10 april 1900). Zij trouwde later in 1849 (Oostdongeradeel) met Jan Thomas van Slooten. Anna Maria van Dijk was een dochter van Jan van Dijk en Lolkje Zijlstra. Jan van Dijk is geboren te Sneek 22 juni 1814 en aldaar overleden op 13 nov. 1859. Hij was "buitenschipper" tussen Lemmer en Amsterdam. Hij woonde aan de Suupmarkt. Lolkje Tjeerds Zijlstra was afkomstig van Uitwellingerga. Jan van Dijk stamde uit een familie van beurtschippers. Zijn vader Pieter van Dijk (in 1813 getrouwd met Minke Eekma, overleden in 1825) was ook schipper. Hij woonde "buiten het Hoogend" bij de Kolk. Pieter van Dijk was 16 toen het schippersgilde werd opgeheven en dus nog geen lid van het gilde. Het is waarschijnlijk dat zijn vader lid was van het gilde: Jan Cornelis van Dijk, die in 1774 trouwde met Pytje Pyters. Bij de opheffing van het gilde heeft Jan Cornelis van Dijk waarschijnlijk de kist in zijn bezit gehouden.

Identificatie
Titel
Eikenhouten kist van het Sneker Schippersgilde.
Objectnummer
FSM-2006-072
Objecttype
 • Kisten
  Vrij grote stevige rechthoekige doos voor opslag of vervoer van losse goederen, soms voorzien van bewerking op de buitenwand. (ABR)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000020554
Over
Onderwerpen
 • Schippersgilden
  Beroepsvereniging van schippers vanaf de middeleeuwen tot de Franse revolutie die de betrekkingen van de (binnen)schippers onderling en met derden regelde, de arbeidsvoorwaarden, beurtrollen, vrachtprijzen, het monsteren enz. bepaalde en ook rechtspraak had over alles wat de (binnen)scheepvaart betrof; de gilden die in de 19e eeuw herleefden genoten geen enkel voorrecht meer en worden beschouwd als een sociale vereniging zonder economische of politieke macht.
 • Sneek
Werk
Breedte
56.5 cm
Hoogte
59 cm
Lengte
118 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
 • Metaal
  Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden