Datering
Maker Onbekend

Insigne met het opschrift VIATOR.

Insigne. Metaal in de vorm van een Malthezer kruis. In het midden de inscriptie 'V.I.A.T.O.R.'. De medaille hangt aan een lint met erachter een knoop.
Het insigne is afkomstig uit het bezit van H.G. van Slooten en G. van Slooten-Kaan. Van Slooten was bestuurslid van de Vereeniging De Friesche Elf Steden. Hermanus Gooike van Slooten. Geboren te Leeuwarden 28 aug. 1913 en aldaar overleden 24 juli 1994. Zoon van Ybe van Sloten en Janke Kramer. Enkele dagen na zijn geboorte verhuisd naar Harlingen. Op zijn 18de jaar terug naar Leeuwarden. Trouwde op 25 juli 1945 te Sneek met Geesje Kaan (geboren Wommels 5 sept. 1916 en overleden Groningen 3 maart 1996). Herman van Sloten was eigenaar van het Veem- en opslagbedrijf Dirk de Vries en Co. te Leeuwarden (opslag en verwerking van granen en levensmiddelen). Van Slooten vervulde veel maatschappelijke functies. Op het gebied van de cultuur: penningmeester van het Fries Genootschap van Geschied- Oudheid- en taalkunde (20 jaar), besturen van het Fries Museum en van het Fries Scheepvaart Museum, bestuur van de Ottema-Kingma-Stichting (sinds de oprichting in 1955), actief in het het Genealogysk Wurkferbân van de Fryske Akademy, voorzitter van de Culturele Raad van Leeuwarden. Op het gebied van water- en ijssport: bestuur van de Vereniging de Friesche Elf Steden (40 jaar), secretaris van de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo (30 jaar), het Stamboek Ronde en Platbodemjachten. Voorts was Van Slooten betrokken bij de aankoop en overdracht van het Statenjacht Friso. Geesje van Slooten-Kaan was net als haar man actief in de culturele sector (lerares nijverheidsonderwijs en lid van de costuumcommissie) en in de watersport (wedstrijdzeilen). In 1984 kreeg Van Slooten van prins Bernhard de Zilveren Anjer.
literatuur: - 'Zilveren Anjer voor Herman van Slooten' in Leeuwarder Courant 1 juni 1984. - Nederlands Patriciaat nr. 77 (1993) pp. 468-470.

Identificatie
Titel
Insigne met het opschrift VIATOR.
Objectnummer
FSM-1997-078
Objecttype
  • Insignes
    Algemene term voor een onderscheidingsteken dat wordt opgespeld. Het is een materiële herinnering aan een gebeurtenis of draagteken dat rang, aanzien of verbondenheid aanduidt met een georganiseerde entiteit.Het kan tevens een afbeelding zijn van een groter object. Zo kan een profaan insigne verwijzen naar een korps van de strijdkrachten en een religieus insigne naar een vereniging, broederschap, een devotiebeeld of bedevaartsoord.
  • Eretekens
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000015464
Werk
Breedte
3.0 cm
Hoogte
8.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Onbekend
Datering
Materiaal
  • Metaal
    Alle leden van een grote groep stoffen die meestal een kenmerkende glans vertonen. Het zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte, ze zijn ondoorschijnend, kunnen smelten en zijn meestal pletbaar of kneedbaar. (Project Fotografie)Any of a large group of substances that typically show a characteristic luster, are good conductors of electricity and heat, are opaque, can be fused, and are usually malleable or ductile. (Project Fotografie)Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden