Datering
Maker Onbekend

Scheepsmodel van de kustvaarder Tower Helen.

Scheepmodel van de kustvaarder Tower Helen uit Londen. Blokmodel. Schaal 1:50. Rondhouten en tuigage: geen (twee lantaarnmasten) De romp: Het voorschip is scherp. Het achterschip is plat en geveegd. De bodem is plat. Midscheeps zijn stabilisatoren aangebracht. Het model van voor naar achter: Uit de kluisgaten hangen twee ankers. Op het voorschip is aan weerszijden de naam 'Tower Helen' geschilderd. Op het verhoogde voordek een dubbele ankerlier, vier dubbele bolders, schoorstenen, een luik en een haspel. Voorts op het voordek een seinmast met daarin een vlag (verkleurd), een scheepsbel en boordlichten. De mast wordt aan weerszijden gehouden door twee zijstagen. Het ruim wordt overdekt door luiken. Op het achterschip de brug met daaronder de verblijven. Op het achterdek een sloep in davits, twee opblaasbare reddingboten, twee haspels, vier dubbele bolders en twee lantaarns. Voorts op het achterdek een seinmast met daarin de boordlichten en een Britse vlag. De seinmast wordt gehouden door twee voorstagen en aan weerszijden door twee zijstagen (enkele stagen zijn afgebroken). Tussen de twee seinmasten een antennedraad. Op het dak van de brug een radarantenne en een kompas. Op de schoorsteen een embleem: een toren met kantelen. Hetzelfde embleem is te zien op de punt van de boeg (een witee toren in een blauw wapenschild met rode rand. Op het achterschip: 'Tower Helen / London'. Kleuren: De romp is grijs en groen, het onderwaterschip rood en het het boeisel van het voor- en achterschip wit. De dekken zijn groen. Het luikhoofd en de luiken van het ruim zijn bruin. De masten en lieren zijn geel. De schoorsteen is blauw. De haspels en bolders zijn zwart. Enkele metalen delen roesten. Accessoires: het model heeft een vaste stander, direct gemonteerd aan het vlak van het schip. Het metaal roest op sommige plekken.
De kustvaarder Tower Helen uit Londen werd in 1971 gebouwd op scheepswerf Ton Bodewes te Franeker (bouwnummer F-44). Opdrachtgever: Tower Shipping. Afmetingen: lengte 47,74 meter, breedte 8.70 meter, holte 3.45 meter, gewicht 645 meterton, laadcapaciteit 600 ton. De kustvaarder werd bij Lloyds register ingedeeld in klasse 100 A 1. De motor is van het merk Rolls Royce, 420 paardekracht, 1800 toeren met een reductie van 5:1. Er zijn verblijven aan boord voor 4 man personeel. Snelheid (geladen): 10.5 knopen. Volgens de Wet op de Zeevaartdiploma's is een kustvaarder voor de Kleine Handelsvaart een schip met een waterverplaatsing van minder dan 500 brt (sinds 1970: kleiner dan 75 meter lang). De Nederlandse kustvaart heeft zijn oorsprong in de provincie Groningen. De in de veenkoloniën gegraven turf werd steeds verder weg verkocht. Dat deed de behoefte aan schepen toenemen. De schepen werden in Groningen gebouwd en uitgereed. Ook het graan vond op de coasters zijn weg naar het buitenland. De steeds grotere schepen kwamen ook buiten het Noordzeegebied (tot in Afrika). Rond 1850 beleefden de Groningse rederijen een hoogtepunt. Ze lieten hun schepen bouwen in de provincie Groningen en hun bemanningen kwamen er ook vandaan. De schepen werden echter bevracht in Amsterdam of Rotterdam. Bij de overgang van houtbouw naar ijzerbouw en van zeilvaart naar motorvaart behielden de Groningse reders hun positie maar slechts ten dele. Na 1920 kwam er echter een nieuwe impuls voor de scheepsbouw in Groningen. In 1923 bouwde scheepswerf Gideon te Groningen een ijzeren kustvaarder met een kleine motor van slechts enkele tientallen p.k. en met een hulpzeil (dat al vrij snel verdween). De Groninger coaster beviel goed: het schip was betrouwbaar, kon veel lading vervoeren en was in staat ver landinwaarts te varen (lading van huis tot huis). De vloot coasters (kleiner dan 500 brt) groeide snel (in 1939 536 schepen). Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef de Groninger coaster populair. Er werden speciale schepen gebouwd voor olieën, chemicaliën, vlees, fruit, containers, etc. Na 1960 nam het aantal coasters weer af.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1995, p. 23

Identificatie
Titel
Scheepsmodel van de kustvaarder Tower Helen.
Objectnummer
FSM-1995-004
Objecttype
 • Scheepsmodellen
  Nabootsing van een vaartuig op klein formaat. (Encyclo.nl)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000014132
Over
Onderwerpen
 • Kustvaarders
  coaster schip geschikt voor de vaart buiten de binnenwateren. (De Binnenvaart)
 • Franeker
Werk
Breedte
17.5 cm
Hoogte
39.0 cm
Lengte
96.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
 • Kunststof
  Kunststoffen zijn chemische verbindingen die door niet-natuurlijke scheikundige processen worden gemaakt. (Wikipedia)
 • Metaal
  Een metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA