Datering
Maker Jan Binnerts Tinga

Jan Binnerts Tinga - schilderij, gezicht op de Waterpoort te Sneek.

Schilderij. Olieverf op doek. Gezicht op de Kolk en de Waterpoort te Sneek. Op de voorgrond een hektjalk. Bij het roer staat een man met hoge hoed. Links staat een gekromde vrouw. Rechts ligt een beurtschip.
Jan Binnerts Tinga (Leeuwarden 21 sept. 1817 - Sneek, 1883). Zoon van Binnert Jans Tinga en Anna Hendriks Lutmers. Hij trouwde op 23 mei 1858 te Sneek met Grietje Ruardi (geb. Sneek 23 nov. 1828), dochter van Regnerus Klazes Ruardi en Ulbetje Meinderts de Vries. Jan Binnerts Tinga woonde in wijk 2, nr. 153. Hij had drie kinderen, allen geboren te Sneek: Binnert (10 maart 1859), Regnerus (13 januari 1864) en Anne (6 feb. 1865). Jan Binnerts Tinga was huis- en kunstschilder, evenals zijn vader. De voorstelling op het schilderij lijkt op de voorstelling op de wijzerplaat van de staartklok met inv.nr. 1990-098. De op het schilderij afgebeelde hektjalk is waarschijnlijk het beurtschip dat voer van Sneek op Groningen of Amsterdam. Het schilderij is afkomstig uit het pand Hoogend 18 van Jan ten Cate van Gonggrijp en Antonia Beckering. Volgens overlevering was de man op de hektjalk schipper De Voogd. Zijn vrouw was de min van Minke, dochter van Jan ten Cate van Gonggrijp en grootmoeder van de schenkster. Jan Binnerts Tinga (Leeuwarden 21 sept. 1817 - Sneek, 1883). Zoon van Binnert Jans Tinga en Anna Hendriks Lutmers. Hij trouwde op 23 mei 1858 te Sneek met Grietje Ruardi (geb. Sneek 23 nov. 1828), dochter van Regnerus Klazes Ruardi en Ulbetje Meinderts de Vries. Jan Binnerts Tinga woonde in wijk 2, nr. 153. Hij had drie kinderen, allen geboren te Sneek: Binnert (10 maart 1859), Regnerus (13 januari 1864) en Anne (6 feb. 1865). De schenkster, Minke A. de Visser uit Groningen, was conservatrice van het Groninger Museum. Zij stamde af van de familie Gonggrijp. Haar moeder was Anthonia Johanna van Gonggrijp Bungenberg. Zij was in 1870 te Sneek geboren als dochter van Otto George Bungenberg (1830-1902), directeur van het postkantoor te Sneek, en Minke Jans ten Cate van Gonggrijp (geboren 1841). Laatstgenoemde was de dochter van Jan ten Cate van Gonggrijp (1807-1888) en Anthonia Johanna Beckering (1807-1887). Jan ten Cate van Gonggrijp was zoon van Teetse Gonggrijp (1772-1838) en Minke Jans te Cate (1770-1838) uit Sneek. Teetse was zoon van de glasschilder Tjalling Gonggrijp en Elisabeth Teetses de Haan (overleden 1795).
literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 2 jan. 1951, 5 sep. 1960, 12 jan. 1961. - Jaarverslag Fries Scheepvaart Museum 1960, p. 10 - G.F.E. Gonggryp, Het Regeeringsgeslacht Gonggryp in Harlingen, Sneek en Franeker (z.p., z.j.)

Identificatie
Titel
Jan Binnerts Tinga - schilderij, gezicht op de Waterpoort te Sneek.
Objectnummer
FSM-G-101
Objecttype
 • Schilderijen
  Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten.Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten. (AAT-Ned)
 • Stadsgezichten
  Moderne benaming voor een conceptie die in de renaissance opkwam. Van invloed waren de perspectiefstudie uit die periode van b.v. Serlio, en tuinaanleg zoals van Bramante. In de barok wordt de stad gezien als een interieur, zodat de opbouw van straten, pleinen en wijken wordt waargenomen met betrekking tot verschillende elementen. Dat zijn de begrenzing, de afsluiting (straatwanden, bochtig of strak verloop, voorsprongen, overbouwing door luchtbruggen enz.) dan wel openingen (perspectieven, vergezichten). Men spreekt van een gesloten en een open stadsbeeld. Het eerste was vooral eigen aan de m.e. steden en werd in de renaissance met opzet vooral esthetisch gecultiveerd. Het open stadsbeeld is daarentegen uit op verre horizonten, zoals in de slotpleinen van Versailles en Karlsruhe en op het Place de la Concorde te Parijs. Sinds c. 1900 zijn in veel landen stedelijke verordeningen uitgevaardigd voor de bescherming van het stadsbeeld. De Nederlandse Monumentenwet van 1961 opende de mogelijkheid een stadsgezicht te beschermen. (Haslinghuis)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000013857
Over
Onderwerpen
 • Waterpoort
  Een waterpoort is een uit één of meer bogen bestaande poort over een rivier, kanaal of haven, aan weerszijden voorzien van torens, dienende om door een valhek of andere middelen de doorvaart te verhinderen.
 • Beurtschepen
  Binnenvaartuig dat op geregelde tijdstippen een vaste dienst onderhoudt tussen twee of meer havens voor het vervoeren van vracht en/of passagiers. (MARDOC)
 • Sneek
 • Poorten
  Poorten zijn de delen van een omheining die toegang geven tot een terrein zoals een klooster, kasteel, hofje, tuin of begraafplaats. De poort is meestal uitgevoerd in steen (gemetseld of natuursteen). De poort vormt een van de grond opgaande opening in een muur(deel) en is boogvormig of horizontaal afgedekt. De poort kan een deur of hek bevatten. (Haslinghuis)
Werk
Breedte
cm
Hoogte
76.0 cm
Lengte
87.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Jan Binnerts Tinga
Datering
Materiaal
 • Olieverf
  Een verfstof waarin drogende olie als drager voor het pigment fungeert. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden