Datering
Maker A. Siegers

Collage van postzegels met afbeelding van de Waterpoort te Sneek.

Collage. Afbeelding van de Waterpoort samengesteld uit delen van postzegels. De zegels zijn gesorteerd op kleur en verknipt. Te herkennen zijn postzegels uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Poststempels tonen jaartallen tussen ca. 1900 en 1925. De afbeelding is tegen het glas gedrukt. Daarachter is een kleine vrije ruimte waarachter een geschilderde wolkenlucht. Het geheel geeft hierdoor een indruk van diepte.
Achterop staat de naam van de vervaardiger: 'A. Siegers 1832'. Dat jaartal kan niet kloppen want de eerste postzegel werd pas in 1840 geïntroduceerd. De gebruikte postzegels stammen dan ook zeker uit latere jaren, bijvoorbeeld een Duitse zegel van 10 pfennig die in 1889 werd geïntroduceerd. De poststempels stammen meest uit de eerste decennia van de twintigste eeuw. Mogelijk is het jaartal van vervaardiging daarom 1932 in plaats van 1832., Het postzegelwerk werd na de Tweede Wereldoorlog aangeboden aan de familie Brantsma uit Sneek. Het werd hen geschonken door Joodse mensen uit dankbaarheid voor het bieden van een veilig onderduikadres.

Identificatie
Titel
Collage van postzegels met afbeelding van de Waterpoort te Sneek.
Objectnummer
FSM-2013-001
Objecttype
 • Schilderijen
  Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten.Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000022746
Over
Onderwerpen
 • Waterpoort
  Een waterpoort is een uit één of meer bogen bestaande poort over een rivier, kanaal of haven, aan weerszijden voorzien van torens, dienende om door een valhek of andere middelen de doorvaart te verhinderen.
 • Poorten
  Poorten zijn de delen van een omheining die toegang geven tot een terrein zoals een klooster, kasteel, hofje, tuin of begraafplaats. De poort is meestal uitgevoerd in steen (gemetseld of natuursteen). De poort vormt een van de grond opgaande opening in een muur(deel) en is boogvormig of horizontaal afgedekt. De poort kan een deur of hek bevatten. (Haslinghuis)
 • Sneek
Werk
Breedte
cm
Hoogte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. A. Siegers
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden