Datering
Maker Tjitte Reitsma

T.S. Reitsma, Sneek - tabaksdoos met afbeelding van de Waterpoort.

Zilveren tabaksdoos met scharnierend deksel. Gecontourneerd van vorm. Op de het deksel gegraveerde versieringen in neo-rococo stijl en een afbeelding van de Waterpoort te Sneek. Aan de binnenzijde een stippelgravure: 'Iemke Annes Bajema / 1883'.
Tjitte Stevens Reitsma. Geboren te Lemmer 1 aug. 1821. Zoon van Steven Tjittes Reitsma, zilversmid te Lemmer en Sneek. Trouwde met Froukje Posthumus. Overleden te Sneek op 24 aug. 1904. Had een zilversmederij in Sneek van 1859-1892. De meestertekens 9150 en 9151 worden door Koonings geplaatst bij S.F. Reitsma te Heerenveen. In de genealogie Reitsma komt geen S.F. Reitsma voor. Wel slaat bij Tjitte Stevens de zilversmederij bij de Reitsma's een generatie over. Daarom zullen de merken 9150 en 9151 wel door Tjitte Stevens gebruikt zijn. Hij was werkzaam in Sneek aan de Lemmerweg.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1980, p. 28 - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1989, p. 32

Identificatie
Titel
T.S. Reitsma, Sneek - tabaksdoos met afbeelding van de Waterpoort.
Objectnummer
FSM-1980-193
Objecttype
 • Tabaksdozen
  Kleine dozen om rook- of pruimtabak in mee te nemen, met name doosjes met losse sluitende deksels. Gebruik 'snuifdozen' voor gelijksoortige dozen met een scharnierend deksel in plaats van een los sluitend deksel. (AAT-Ned)
 • Dozen
  Een doos is een afsluitbaar object waar iets in wordt opgeborgen of verpakt. Een doos bestaat meestal uit gevouwen karton, eventueel met lijm of plakband dichtgezet. In deze vorm heeft het vaak de vorm van een balk. Met een doos wordt meestal een grote kartonnen doos bedoeld, met geen andere functie dan verpakking of opslag. Voorbeelden zijn een verhuisdoos en een schoenendoos. Een ander soort doos is een tekendoos en is meestal van hout.
 • Rookwaren
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000001782
Over
Onderwerpen
 • Waterpoort
  Een waterpoort is een uit één of meer bogen bestaande poort over een rivier, kanaal of haven, aan weerszijden voorzien van torens, dienende om door een valhek of andere middelen de doorvaart te verhinderen.
 • Sneek
 • Poorten
  Poorten zijn de delen van een omheining die toegang geven tot een terrein zoals een klooster, kasteel, hofje, tuin of begraafplaats. De poort is meestal uitgevoerd in steen (gemetseld of natuursteen). De poort vormt een van de grond opgaande opening in een muur(deel) en is boogvormig of horizontaal afgedekt. De poort kan een deur of hek bevatten. (Haslinghuis)
Werk
Breedte
8.0 cm
Hoogte
3.0 cm
Lengte
12.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Tjitte Reitsma
Datering
Materiaal
 • Zilver
  Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden