Datering
Maker A.J. Terwen

Ingekleurde staalgravure met voorstelling van de Lemmerweg en de Waterpoort te Sneek.

Staalgravure. Ingekleurd. Voorstellende de Lemmerweg met op de achtergrond de Waterpoort te Sneek. Links de Amsterdamse beurtman. Onderschrift: 'L. Rohbock delt. Exec. bij G.G. Lange, Darmstadt. .J. Terwen sculpt. / Sneek / Hoogeindster Waterpoort / Uitgever C.B. van Goor, te Gouda'.
De staalgravure is gemaakt door door Adrianus Jacobus Terwen (1841-1918), naar een tekening van L. Rohbock en gedrukt bij G.G. Lange te Darmstadt. De gravure is afkomstig uit het boek 'Het Koninkrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, en beschreven door J.L. Terwen'. Het was geplaatst tussen de bladzijden 784 en 785. Op de achterzijde van de lijst een sticker van Sanders Kunsthadel / Leeuwarden met de (foutieve) datering 1768.

Identificatie
Titel
Ingekleurde staalgravure met voorstelling van de Lemmerweg en de Waterpoort te Sneek.
Objectnummer
FSM-2006-181
Objecttype
 • Staalgravures
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een stalen plaat. (AAT-Ned)
 • Stadsgezichten
  Moderne benaming voor een conceptie die in de renaissance opkwam. Van invloed waren de perspectiefstudie uit die periode van b.v. Serlio, en tuinaanleg zoals van Bramante. In de barok wordt de stad gezien als een interieur, zodat de opbouw van straten, pleinen en wijken wordt waargenomen met betrekking tot verschillende elementen. Dat zijn de begrenzing, de afsluiting (straatwanden, bochtig of strak verloop, voorsprongen, overbouwing door luchtbruggen enz.) dan wel openingen (perspectieven, vergezichten). Men spreekt van een gesloten en een open stadsbeeld. Het eerste was vooral eigen aan de m.e. steden en werd in de renaissance met opzet vooral esthetisch gecultiveerd. Het open stadsbeeld is daarentegen uit op verre horizonten, zoals in de slotpleinen van Versailles en Karlsruhe en op het Place de la Concorde te Parijs. Sinds c. 1900 zijn in veel landen stedelijke verordeningen uitgevaardigd voor de bescherming van het stadsbeeld. De Nederlandse Monumentenwet van 1961 opende de mogelijkheid een stadsgezicht te beschermen. (Haslinghuis)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000020676
Over
Onderwerpen
 • Waterpoort
  Een waterpoort is een uit één of meer bogen bestaande poort over een rivier, kanaal of haven, aan weerszijden voorzien van torens, dienende om door een valhek of andere middelen de doorvaart te verhinderen.
 • Beurtschepen
  Binnenvaartuig dat op geregelde tijdstippen een vaste dienst onderhoudt tussen twee of meer havens voor het vervoeren van vracht en/of passagiers. (MARDOC)
 • Sneek
 • Poorten
  Poorten zijn de delen van een omheining die toegang geven tot een terrein zoals een klooster, kasteel, hofje, tuin of begraafplaats. De poort is meestal uitgevoerd in steen (gemetseld of natuursteen). De poort vormt een van de grond opgaande opening in een muur(deel) en is boogvormig of horizontaal afgedekt. De poort kan een deur of hek bevatten. (Haslinghuis)
Werk
Breedte
24.3 cm
Hoogte
15.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. A.J. Terwen
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden