Datering
Maker J.C.K. Klinkenberg

J.C. Klinkenberg - sepiatekening van de Waterpoort te Sneek.

Sepiatekening. Gezicht op de Waterpoort te Sneek en omgeving, gezien vanaf de Geeuwkade. De Waterpoort heeft geen koepel. De daken van de gebouwen zijn besneeuwd, er ligt ijs in de Kolk. Achterop is een briefje geplakt: 'Deze Sepia-teekening van / Klinkenberg / kocht is in 1953 van de Nijmeegse antiquair / Esser / Het is de Sneeker Waterpoort, feitelijk een / bruggepoort uit ± 1613 vóór de restauratie daarvan in 1878 onder Jhr. de Stuers / de teekening is dus vóór 1878 / zie voor Klinkenberg Thieme-Becker deel XX'.
De sepiatekening is waarschijnlijk een voorstudie voor een schilderij van de Waterpoort. De Waterpoort is afgebeeld zonder koepel op het wachthuis. De sepia is dus na 1877 gemaakt. Het commentaar op het opgeplakte etiket is dus niet juist. Klinkenberg, Johannes Christiaan Karel. Geboren Den Haag 14 jan. 1852. Overleden Den Haag 23 april 1924. Woonde en werkte in Den Haag. Leerling van de Akademie voor Beeldende Kunst aldaar, met name van C. Bisschop. Aanvankelijk schilderde hij landschappen en historische voorstellingen. Na 1880 voornamelijk Stadsgezichten met veel zonlicht-effect. Ook etste en aquarelleerde hij.

Identificatie
Titel
J.C. Klinkenberg - sepiatekening van de Waterpoort te Sneek.
Objectnummer
FSM-G-123
Objecttype
 • Sepiatekeningen
 • Tekeningen
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
 • Stadsgezichten
  Moderne benaming voor een conceptie die in de renaissance opkwam. Van invloed waren de perspectiefstudie uit die periode van b.v. Serlio, en tuinaanleg zoals van Bramante. In de barok wordt de stad gezien als een interieur, zodat de opbouw van straten, pleinen en wijken wordt waargenomen met betrekking tot verschillende elementen. Dat zijn de begrenzing, de afsluiting (straatwanden, bochtig of strak verloop, voorsprongen, overbouwing door luchtbruggen enz.) dan wel openingen (perspectieven, vergezichten). Men spreekt van een gesloten en een open stadsbeeld. Het eerste was vooral eigen aan de m.e. steden en werd in de renaissance met opzet vooral esthetisch gecultiveerd. Het open stadsbeeld is daarentegen uit op verre horizonten, zoals in de slotpleinen van Versailles en Karlsruhe en op het Place de la Concorde te Parijs. Sinds c. 1900 zijn in veel landen stedelijke verordeningen uitgevaardigd voor de bescherming van het stadsbeeld. De Nederlandse Monumentenwet van 1961 opende de mogelijkheid een stadsgezicht te beschermen. (Haslinghuis)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000012557
Over
Onderwerpen
 • Waterpoort
  Een waterpoort is een uit één of meer bogen bestaande poort over een rivier, kanaal of haven, aan weerszijden voorzien van torens, dienende om door een valhek of andere middelen de doorvaart te verhinderen.
 • Sneek
 • Poorten
  Poorten zijn de delen van een omheining die toegang geven tot een terrein zoals een klooster, kasteel, hofje, tuin of begraafplaats. De poort is meestal uitgevoerd in steen (gemetseld of natuursteen). De poort vormt een van de grond opgaande opening in een muur(deel) en is boogvormig of horizontaal afgedekt. De poort kan een deur of hek bevatten. (Haslinghuis)
Werk
Breedte
cm
Hoogte
22.0 cm
Lengte
27.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. J.C.K. Klinkenberg
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA