Datering
Maker Albert Breunissen Troost

Ambrotypie van de Waterpoort te Sneek.

Ambrotypie. Foto op glas afgedrukt. Afbeelding van de Waterpoort vóór de restauratie van 1877: met koepel en grote boog. De foto is gevat in een zwarte lijst en in een zwart passepartout.
Een ambrotypie ontstaat door belichting van een glasplaat met een dunne laag collodion en zilvernitraat terwijl de plaat nog nat is. Na ontwikkeling onstaat een negatief beeld op de plaat. Door reflectie van het licht op het neergeslagen beeld lijken de gevulde gebieden wit. De gebieden waar het glas nog doorschijnend is lijken zwart na het aanbrengen van een laag zwarte verf.
Albert Breunissen Troost werd geboren in Drunen in 1832. Hij was medewerker van architect I. Warnsinck te Amsterdam. Warnsinck was de architect van het nieuwe weeshuis aan de Kruizebroederstraat te Sneek. Toen de bouwplannen van het weeshuis waren goedgekeurd was Warnsinck inmiddels wethouder van Amsterdam geworden. Hij stuurde daarom in 1854 zijn medewerker Breunissen Troost naar Sneek als uitvoerend architect. Troost had namelijk ook alle tekeningen en berekeningen voor het weeshuis gemaakt. Na voltooiïng van het weeshuis bleef Troost in Sneek wonen. Hij ontving er nieuwe bouwopdrachten, ondermeer van het Old Burger Weeshuis. In 1858 werd hij directeur van de nieuwe gasfabriek in Sneek. Hij bleef daarnaast als bouwmeester aktief: ondermeer van de gasfabriek Bolsward, de pastorie van Wolsum, de tuinmanswoning in het Wilhelminapark, woningen in Sneek, IJlst, Woudsend, Tzum en Scharnegoutum, de N.H. kerk van Oosthem, de synagoge van Sneek en het armhuis van Heeg. Ook gaf hij bouwkundig onderricht aan C.H. Peters, de latere rijksbouwmeester. Voorts hij aktief in tal van maatschappelijke functies: voogd van het O.B.W., regent van de gevangenis, bestuurslid van de Sneker Badinrichting, en stimulator van de aanleg van de spoorlijn Leeuwarden - Stavoren. Troost stierf in Sneek in 1900.
literatuur: - S. ten Hoeve, 'Bouwen is een kunst' in: Sneek, beeld van een stad (Drachten, 1985), pp. 88-91 - G. Bakker (e.a.) Van Wezenzorg naar Stadsbelang (Bolsward, 1981), pp. 54-58. - Sneeker Nieuwsblad 29 juli 1947

Identificatie
Titel
Ambrotypie van de Waterpoort te Sneek.
Objectnummer
FSM-G-491
Objecttype
 • Ambrotypie
  Procedé waarbij de opname op een natte collodiumplaat gemaakt wordt en het negatief na ontwikkeling wordt gebleekt en tegen een zwarte achtergrond geplaatst. Zodoende ontstaat de indruk van een positiefbeeld. (Project Fotografie)Photographs produced by mounting a negative (made by a variant of the wet collodion process) that is on glass with a dark backing, which makes the image appear as a positive. (Project Fotografie)Foto's vervaardigd door een gebleekt glasnegatief tegen een donkere achtergrond te plaatsen, waardoor de afbeelding als een positief verschijnt; meestal in een passe-partout gemonteerd en vervolgens ingelijst of in een etui gezet. (AAT-Ned)
 • Foto's
  Niet bewegende afbeeldingen vervaardigd met van stralingsgevoelige materialen (gevoelig voor licht, elektronenstralen of nucleaire straling), met uitzondering van reproductieve afdrukken van documenten en technische tekeningen. Gebruik daarvoor termen, die bijeengebracht zijn onder 'reprografische kopieën'. Foto's kunnen positief of negatief zijn, ondoorschijnend of transparant (in vaktermen: opzicht of doorzicht).
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000013375
Over
Onderwerpen
 • Waterpoort
  Een waterpoort is een uit één of meer bogen bestaande poort over een rivier, kanaal of haven, aan weerszijden voorzien van torens, dienende om door een valhek of andere middelen de doorvaart te verhinderen.
 • Sneek
 • Poorten
  Poorten zijn de delen van een omheining die toegang geven tot een terrein zoals een klooster, kasteel, hofje, tuin of begraafplaats. De poort is meestal uitgevoerd in steen (gemetseld of natuursteen). De poort vormt een van de grond opgaande opening in een muur(deel) en is boogvormig of horizontaal afgedekt. De poort kan een deur of hek bevatten. (Haslinghuis)
Werk
Breedte
14.5 cm
Hoogte
17.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Albert Breunissen Troost
Datering
Materiaal
 • Zilver
  Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden