Datering
Maker Onbekend

Centsprent. Gedicht over een ongeval met een zinkende praam te Leeuwarden.

Centsprent. Gedicht van tien strofen over een praam die in Leeuwarden was gezonken, waarbij een vrouw en vier kinderen verdronken. 'Nieuw lied van het treurig ongeval 5 juli 1890 voorgevallen in de nabijheid van Leeuwarden (...) Op rijm gebracht door J. Woudenberg'. Geen plaatjes.
literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 30 juli 1948

Identificatie
Titel
Centsprent. Gedicht over een ongeval met een zinkende praam te Leeuwarden.
Objectnummer
FSM-E-324
Objecttype
 • Centsprenten
  Een kinderprent is een goedkoop gedrukt vel (te koop voor een cent), dat door middel van colportage werd uitgevent, met plaatjes en praatjes. (Wikipedia)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010470
Over
Onderwerpen
 • Liederen
  1) over het algemeen korte, muziekstukken met tekst.
 • Poëzie
  Poëzie of dichtkunst (van het Griekse 'poiesis'/ποίησις: maken, scheppen, vormen) is een vorm van uit versregels opgebouwde literatuur die de esthetische en ritmische eigenschappen van taal zoals metrum en geluidssymboliek benut om betekenissen te genereren ter aanvulling, vervanging of ondermijning van de prozaïsche, ogenschijnlijke betekenis.
 • Pramen
  Een gestrekt, plat binnenschip met vlakke bodem dat vanaf de middeleeuwen veel in Noord-Europa werd gebruikt. (AAT)Gestrekt plat binnenschip met vlakke bodem. dat vooral in de Nederlanden werd gebruikt. Varianten met eigen kenmerken zijn vaak naar de bouwplaats vernoemt (Hoogeveense praam, Drentsepraam enz.).
 • Leeuwarden
Werk
Breedte
23.0 cm
Hoogte
34.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA