Datering
Maker Petrus Olingius

Reglement van de stad Workum inzake de tarieven van ondermeer het bakengeld.

Reglemente van stadsbestuur van Workum inzake de tarieven van de 'Taux': het schutgeld (verschuldigd in de stadssluis) en het vuur- en bakengeld. Gedrukt bij Petrus Olingius te Workum. Ondertekend door 'ons Praeces en Secret: (was get:) / R: O: Braeuwer H: V: Toutenburgh'.

Identificatie
Titel
Reglement van de stad Workum inzake de tarieven van ondermeer het bakengeld.
Objectnummer
FSM-E-599
Objecttype
 • Reglementen
  Het geheel aan wetten, verordeningen of voorschriften die worden opgesteld door een publiek lichaam, een stichting of een al dan niet in een vennootschap ondergebracht bedrijf om de eigen lokale of interne zaken, de betrekkingen met anderen, of het bestuur van de leden te regelen. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010185
Over
Onderwerpen
 • Workum
 • Sluizen
  Een sluis is een inrichting waardoor twee wateren ter weerszijden daarvan met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht of juist van elkaar kunnen worden gescheiden. (Thesaurus landschap)
 • Bakengeld
  Het geld dat door inkomende en uitgande schepen betaald wordt voor het onderhoud van de bakens; als bewijs voor betaling wordt een loden penninkje (bakenlood, vroonlood enz.) uitgegeven.
Werk
Breedte
33.0 cm
Hoogte
42.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Petrus Olingius
Datering
Materiaal
 • Papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden